Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.5.2020 klo 00:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Kuvaus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville. Valinnainen muille koulutusohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
  • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
  • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
  • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
  • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Opintojaksossa käsitellään

  • aivojen toiminnan perusperiaatteita
  • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
  • aivojen muovautuvuuden tukemista
  • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
  • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannnus.

Huotilainen, M. & Peltonen, L. (2017). Tunne aivosi. Otava.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 14.7. ei järjestetä salitenttinä. Tentittävien opintojaksojen opettajat ohjeistavat korvaavat suoritustavat. Katso ohjeet kurssisivulta (linkki alla). Mikäli et löydä ohjeita, ole yhteydessä opettajaan. (Huom. Tiedot viedään kurssisivulle toukokuun aikana.)

Luennot. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti.

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi