Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45

Muu opetus

02.10.2019 Ke 14.15-15.45
09.10.2019 Ke 10.15-11.45
15.10.2019 Ti 08.15-09.45
Opetuskieli: suomi
09.09.2019 Ma 10.15-11.45
16.09.2019 Ma 14.15-15.45
24.09.2019 Ti 10.15-11.45
01.10.2019 Ti 10.15-11.45
02.10.2019 Ke 12.15-13.45
08.10.2019 Ti 10.15-11.45
14.10.2019 Ma 12.15-13.45
16.10.2019 Ke 12.15-13.45
Anne Malin
Opetuskieli: suomi
09.09.2019 Ma 12.15-13.45
18.09.2019 Ke 10.15-11.45
24.09.2019 Ti 08.15-09.45
30.09.2019 Ma 10.15-11.45
02.10.2019 Ke 10.15-11.45
07.10.2019 Ma 10.15-11.45
14.10.2019 Ma 10.15-11.45
18.10.2019 Pe 13.15-14.45
Anne Malin
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Ilmoittaudu ryhmien lisäksi OTR-tapaamiseen.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin