Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.12.2019
10:00 - 11:45
Ma 13.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 11.2.2020
16:00 - 17:30
Ti 21.4.2020
12:15 - 13:45

Muu opetus

16.01.2020 To 10.15-11.45
23.01.2020 To 12.15-15.45
04.02.2020 Ti 12.15-13.45
13.02.2020 To 08.15-11.45
27.02.2020 To 12.15-15.45
Anne Malin
Opetuskieli: suomi
16.01.2020 To 12.15-13.45
23.01.2020 To 08.15-11.45
04.02.2020 Ti 10.15-11.45
13.02.2020 To 12.15-15.45
27.02.2020 To 08.15-11.45
Anne Malin
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää taitokasvatuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä yleissivistävän koulutuksen ulkopuolella (kotitaloustieteessä myös yleissivistävässä koulutuksessa)
  • kykenee toimimaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää erityisryhmien taitokasvatuksen piirteitä
  • hallitsee erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen kuuluvia vuorovaikutuskäytäntöjä harjoittelupaikan toimintakulttuurissa
  • kykenee suunnittelemaan monipuolisia opetuskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
  • ymmärtää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja osaa kehittää ja tarkastella niitä kriittisesti.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuuksia pienryhmässä sekä itsenäisesti. Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoa ja kokemuksia erilaisista oppijoista ja opetuksesta sekä yleissivistävässä että vapaan sivistystyön opetuksessa.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

ke 11.12.2019 klo 10.00-11.45 pidetään Työväenopiston info. Opetus alkaa vasta III periodissa ja ilmoittautuminen soveltavaan harjoitteluun alkaa 11.12.2019.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin