Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.1.2020 klo 00:00 - 1.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.2.2020
16:00 - 19:45

Kuvaus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Oppimisen psykologia 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsesäätelyn merkityksen kehityksessä ja oppimisessa
 • osaa analysoida lasten käyttäytymisen taustalla olevia prosesseja
 • tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet
 • osaa tehdä lasten erityisen tuen suunnitelman ja toteuttaa sitä inklusiivisesti
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista ja erityispedagogista tietoa toimiessaan lasten kanssa
 • osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa kaikkien perheiden kanssa

Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla käsitellään

 • lapsen kehityksen moninaisuutta
 • kehityksen ja oppimisen erityispiireitä
 • erityispedagogisia käytänteitä ja interventioita
 • inklusiivista kasvatusta
 • rakentavaa vuorovaikutusta
 • Peltonen, L., & Huotilainen, M. (2017). Tunne aivosi. Helsinki: Otava
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset tieteenalaa tukevat artikkelit (3 kpl)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta.

 • opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin.
 • Kirjallinen ryhmätentti