Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2019 klo 00:00 - 26.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.11.2019
16:00 - 19:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteet
  • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa
  • osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden, sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä varhaisen monilukutaidon kehitystä
  • osaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden

Opintojakso suoritetaan toisena opiskeluvuonna. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään :

  • pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta, sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä monilukutaidon alkeita
  • vuorovaikusta ja kielellisiä valmiuksia esikielellisestä vaiheesta aina koulun alkuun saakka
  • pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja opettamismenetelmiä
  • Nurmilaakso, M., & Välimäki, A-L. (2011). Lapsi ja kieli. Lapsen kielen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13. Helsinki: Yliopistopaino. (saatavilla myös e-kirjana)
  • Whitehead, M. R. (2010). Language and Literacy in the Early Years 0-7. Thousand Oaks CA: SAGE Publi-cations. Ltd; Fourth Edition. (saatavilla myös e-kirjana)

Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaleihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltäviin teemoihin. Arviointiasteikko on 0-5.

Opintojakso toteutetaan luentoina ja ryhmäopetuksena, joille osallistutaan aktiivisesti.