Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2018 klo 09:00 - 21.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
14:15 - 17:45
Ma 5.11.2018
12:15 - 15:45
Ma 19.11.2018
12:15 - 15:45
To 29.11.2018
12:15 - 15:45
Ti 4.12.2018
12:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
12:15 - 15:45
Ma 10.12.2018
12:15 - 15:45

Muu opetus

31.10. - 31.10.2018 Ke 08.15-11.45
07.11. - 07.11.2018 Ke 12.15-15.45
13.11. - 13.11.2018 Ti 08.15-11.45
21.11. - 21.11.2018 Ke 08.15-11.45
26.11. - 26.11.2018 Ma 12.15-15.45
05.12. - 05.12.2018 Ke 08.15-11.45
14.12. - 14.12.2018 Pe 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
30.10. - 30.10.2018 Ti 12.15-15.45
09.11. - 09.11.2018 Pe 12.15-15.45
16.11. - 16.11.2018 Pe 12.15-15.45
20.11. - 20.11.2018 Ti 10.15-13.45
30.11. - 30.11.2018 Pe 08.15-11.45
05.12. - 05.12.2018 Ke 08.15-11.45
12.12. - 12.12.2018 Ke 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
02.11. - 02.11.2018 Pe 08.15-11.45
09.11. - 09.11.2018 Pe 08.15-11.45
16.11. - 16.11.2018 Pe 08.15-11.45
23.11. - 23.11.2018 Pe 08.15-11.45
29.11. - 29.11.2018 To 08.15-11.45
05.12. - 05.12.2018 Ke 08.15-11.45
11.12. - 11.12.2018 Ti 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
30.10. - 30.10.2018 Ti 08.15-11.45
06.11. - 06.11.2018 Ti 10.15-13.45
14.11. - 14.11.2018 Ke 12.15-15.45
22.11. - 22.11.2018 To 08.15-11.45
28.11. - 28.11.2018 Ke 08.15-11.45
03.12. - 03.12.2018 Ma 08.15-11.45
12.12. - 12.12.2018 Ke 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
02.11. - 02.11.2018 Pe 12.15-15.45
08.11. - 08.11.2018 To 12.15-15.45
15.11. - 15.11.2018 To 12.15-15.45
21.11. - 21.11.2018 Ke 12.15-15.45
26.11. - 26.11.2018 Ma 08.15-11.45
03.12. - 03.12.2018 Ma 08.15-11.45
14.12. - 14.12.2018 Pe 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
01.11. - 01.11.2018 To 12.15-15.45
07.11. - 07.11.2018 Ke 08.15-11.45
14.11. - 14.11.2018 Ke 08.15-11.45
22.11. - 22.11.2018 To 12.15-15.45
27.11. - 27.11.2018 Ti 12.15-15.45
03.12. - 03.12.2018 Ma 08.15-11.45
10.12. - 10.12.2018 Ma 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
29.10. - 29.10.2018 Ma 14.15-17.45
05.11. - 05.11.2018 Ma 12.15-15.45
19.11. - 19.11.2018 Ma 12.15-15.45
29.11. - 29.11.2018 To 12.15-15.45
04.12. - 04.12.2018 Ti 12.15-15.45
05.12. - 05.12.2018 Ke 12.15-15.45
10.12. - 10.12.2018 Ma 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi
17.12. - 17.12.2018 Ma 13.00-15.00
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Opintojaksossa käsitellään

 • turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät sukupuolikysymykset.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1

Yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä
varalla yliopistonlehtori Antti Laherto