Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 1.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 26.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 3.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen. Kurssi on tarkoitettu seuraaville Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijaryhmille: 1) Vaihto-opiskelijat, 2) jatko-opiskelijat (5 opiskelijan kiintiö) 3) Kasvatustieteen maisteriohjelman opiskelijat, joilla kurssi on osa maisteritutkinnon vapaavalintaisia sisältö-opintoja.

Jos kurssille jää vapaita paikkoja, sille voidaan ottaa mukaan muiden tiedekuntien vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijalla on syvempi ymmärrys kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä oikeudenmukaisuuden kysymyksistä, joita ovat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen yhteydet demokratiaan niin paikallisissa kuin globaaleissa konteksteissa sekä erilaisten erontekojen kuten sukupuolen, yhteiskuntaluokan, kielen, seksuaalisen suuntautumisen tai maailmankatsomuksen kietoutuminen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin.

Opintojakso järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja käsitteellistää ja teoretisoida eroja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisten käsitteellistämisen tapojen ja sosiaalisten käytäntöjen välisiä suhteita. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa seuraavat kysymykset: Millaisiin käsitteisiin, olosuhteisiin ja käytäntöihin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja erot perustuvat? Millaista kasvatusta ja koulutusta demokratian toteutuminen edellyttää? Miten valta toimii kasvatuksen ja koulutuksen eri kentillä ja millaisia seuraamuksia sillä on eri ryhmille. Miten erilaiset tiedon muodot kääntyvät totuuksiksi kasvatuksen ja koulutuksen eri konteksteissa, mitä ne palvelevat ja kuinka niitä on mahdollista vastustaa?

Valikoidut osat seuraavista teoksista:

Ayers, W., Quinn, T. & D. Stowall (Eds.) (2008, saatavilla myös e-kirjana). Handbook of social justice in education. London: Routledge.

Borman, K, Wiley, T. G., .Garcia, D. R. & A. B. Danzig (Eds.) (2014). Language Policy, Politics and Diversity in Education. Review of Research in Education, 38. AERA. London: SAGE.

Chapman, T. K. & N. Hobbel (Eds.) (2010, saatavilla myös e-kirjana). Social Justice Pedagogy Across the Curriculum. The Practice of Freedom. London: Routledge.

Faltis, C. & J. Abedi (Eds.) (2013). Extraordinary Pedagogies for Working Within School Settings Serving Nondominant Students. Review of Research in Education, 37. AERA. SAGE.

Vincent, C. (Ed) (2003). Social justice, education and identity. London: RoutledgeFalmer.

Lisäksi opettajan osoittamat valikoidut artikkelit.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön tai tenttiin sekä aktiiviseen osallistumiseen luennoilla ja niihin liittyvien tehtävien tekemiseen.

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) magister -koulutuksen tutkintovaatimusten opintojaksoa F 2.3. Education and social justice. Opintojakson F 2.3. Education and social justice suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa S 1.3. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaisuus koulutuksessa.

Luennot ja kirjallinen tehtävä tai tentti. Mikäli opintojaksosta ei ole mahdollista järjestää opetusta, siitä voidaan järjestää kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus.

Gunilla Holm