Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 13:45
To 28.11.2019
10:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 13:45

Muu opetus

15.11.2019 Pe 12.15-13.45
27.11.2019 Ke 10.15-11.45
02.12.2019 Ma 12.15-13.45
Minna Autio
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt näkemystään kotitaloustieteestä. Hän on vahvistanut kotitaloudellista lukutaitoaan hyödyntäen uusinta tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa sitä käytännön toimintaan. Opiskelijalla on taito käydä kriittistä keskustelua kotitalouden ja kotitaloustieteen yhteiskunnallisista merkityksistä. Hänellä on myös valmiuksia kehittää kotien muuttuvia toimintakäytäntöjä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kotitalouden ilmiöiden sekä tieto- ja taitoperustan moniulotteisuuteen, toiminnan ja arjen käytäntöjen tarkasteluun sekä kestävään hyvinvointiin. Opintojakso kehittää opiskelijan kotitaloudellista asiantuntijuutta ja sen soveltamista.

Pakollinen kirjallisuus:

  • International Journal of Home Economics. International Federation for Home Economics (IFHE).
  • International Journal of Consumer Studies. Chichester United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
  • Kappa Omicron Nu FORUM. Okemos-East Lansing, Michigan.
  • Pendergast, D., McGregor, S., & Turkki, K. (toim.). (2012). Creating Home Economics Futures – The Next 100 Years. Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Luento- ja ryhmäopetus sekä projektityö.

Opintojakso arvioidaan projektityön perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Luennot ja projektityö.

Kotitaloustieteen professori