Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2018 klo 09:00 - 2.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.9.2018
08:15 - 09:45
Ke 19.9.2018
16:15 - 17:45
Ma 24.9.2018
10:00 - 11:30
Ti 4.12.2018
10:00 - 14:00

Muu opetus

24.09. - 24.09.2018 Ma 12.30-15.45
10.10. - 10.10.2018 Ke 08.15-11.30
06.11. - 06.11.2018 Ti 12.30-15.45
19.11. - 19.11.2018 Ma 12.30-15.45
Päivi Fernström
Opetuskieli: suomi
24.09. - 24.09.2018 Ma 12.30-15.45
10.10. - 10.10.2018 Ke 08.15-11.30
06.11. - 06.11.2018 Ti 12.30-15.45
19.11. - 19.11.2018 Ma 12.30-15.45
Henna Lahti
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta
  • kykenee soveltamaan ja kehittämään käsityötaitoaan valitsemansa käsitteen tai teeman työstämisessä
  • ymmärtää käsitteellisen ja materiaalisen artefaktin vuoropuhelua.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I-II periodeissa.

Materialisoinnin mahdollisuudet tieteellisen ajattelun tukena:

  • Teoreettisen lähtökohdan kartoitus ja valinta sekä siihen liittyvä tiedonhaku
  • Käsitteen tai teeman sekä työsuunnitelman jäsentäminen ja esittely
  • Valittuun käsitteeseen tai teemaan pohjautuva materialisointi
  • Materialisointia täydentävä kuvaus.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Adamson, G. (2007). Thinking through craft. Oxford: Berg. Soveltuvin osin.
  • Kouhia, A. (2015). The making-of: An autoethnographic cinema on the meanings of contemporary craft practicing for a young hobbyist. Textile: Journal of Cloth and Culture, 13 (3), 266–283.
  • Nimkulrat, N. (2012). Hands-on intellect: Integrating craft practice into design research. International Journal of Design, 6 (3), 1-14.

Opiskelijan omaan tiedonhakuun perustuva lähdemateriaali.

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta ja harjoitustöistä.

Yliopistonlehtori Henna Lahti (vastuuhenkilö lukuvuonna 2018-2019)

Yliopistonlehtori Päivi Fernström

Yliopistonlehtori Kaiju Kangas