Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 1.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
16:15 - 17:45
Ma 9.9.2019
16:15 - 17:45
Ke 11.9.2019
16:15 - 19:45
Ma 16.9.2019
16:15 - 17:45
Ma 23.9.2019
16:15 - 17:45
Ke 25.9.2019
16:15 - 19:45
Ma 30.9.2019
16:15 - 17:45
Ma 7.10.2019
16:15 - 17:45
Ke 9.10.2019
16:15 - 19:45

Kuvaus

Vain varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on syventänyt ymmärrystään leikistä monimuotoisena ilmiönä
 • on syventänyt taitoaan analysoida leikkiä erilaisista teoreettisista näkökulmista sekä arvioida leikkiä käsittelevää kirjallisuutta
 • osaa hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksi toimivien pedagogisten käytäntöjen kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja hyödyntää leikin, leikillisyyden ja leikillisen oppimisen sisältämiä mahdollisuuksia erilaisissa vuorovaikutus- ja toimintaympäristöissä
 • on vahvistanut taitoaan käyttää leikkiä sosiaalisen inkluusion, oppimaan oppimisen ja akateemisten taitojen perustana

Toinen opintovuosi

Järjestetään syyslukukaudella

Opintokokonaisuudessa käsitellään

 • leikkiä ilmiönä eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten näkökulmasta
 • leikkiä käsittelevien tieteellisten tutkimustulosten soveltamista käytännön pedagogiikkaan
 • leikin aika- ja kulttuurisidonnaisuutta
 • leikin merkitystä lasten ja aikuisten elämässä
 • leikin ja aivotoiminnan välistä yhteyttä
 • leikin myönteistä sosiaalisuutta ja oppimista vahvistavaa merkitystä
 • Kahdeksan vastuuopettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia leikistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä

Arviointi pohjautuu tieteellisen esseen ja ryhmätuntien työskentelyn suorituksiin. Arviointiasteikko on 0–5.

 • Toteutetaan lähiopetuksena.
 • Suoritusmuodot: Luento-opetus ja artikkelipohjainen työskentely ryhmissä

Nina Sajaniemi