Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 1.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.11.2019
13:00 - 16:00
Ma 4.11.2019
09:15 - 12:00
Ti 5.11.2019
13:00 - 16:00
Ti 19.11.2019
13:00 - 16:00
Pe 22.11.2019
09:15 - 12:00
Ti 26.11.2019
09:15 - 12:00

Muu opetus

01.11.2019 Pe 13.00-16.00
04.11.2019 Ma 09.15-12.00
05.11.2019 Ti 13.00-16.00
19.11.2019 Ti 13.00-16.00
22.11.2019 Pe 09.15-12.00
26.11.2019 Ti 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Opetuskieli: suomi
11.11.2019 Ma 09.15-12.00
12.11.2019 Ti 13.00-16.00
02.12.2019 Ma 13.00-16.00
03.12.2019 Ti 13.15-16.00
04.12.2019 Ke 13.00-16.00
09.12.2019 Ma 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Opintojaksoon on integroitu äidinkielen viestintäopintoihin kuuluva Viestinnän opetus eläinlääkäreille virkamiehenä (EL-0041) 1 op.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.