Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Soluista elimistöksi 3 Cr Tentti 26.11.2020 - 26.11.2020
Soluista elimistöksi 3 Cr Tentti 21.1.2021 - 21.1.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Solut ja kudokset (2. uusinta) 3 Cr Yleinen tentti 13.1.2020 - 13.1.2020
Solut ja kudokset (1. uusinta) 3 Cr Yleinen tentti 25.11.2019 - 25.11.2019
Solut ja kudokset 3 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 23.9.2019
Solut ja kudokset 3 Cr Rästitentti 26.11.2018 - 26.11.2018
Solut ja kudokset 3 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 24.9.2018
Solut ja kudokset 3 Cr Rästitentti 12.2.2018 - 12.2.2018
Solut ja kudokset 3 Cr Rästitentti 27.11.2017 - 27.11.2017
Solut ja kudokset 3 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 25.9.2017

Kohderyhmä

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee solubiologian ja histologian perusteet sekä valomikroskoopin käytön.

Osaamistavoitteet: opiskelija osaa

  • selittää solun perusrakenteen
  • selittää solun perustapahtumat (solunjakautuminen ja solukuolema), tunnistaa nämä tapahtumat kudosleikkeissä sekä selittää niiden merkityksen kudoksissa
  • selittää peruskudosten (epiteeli, tukikudos, hermokudos, lihaskudos) sekä ihon rakenteen sekä tunnistaa nämä kudosleikkeissä
  • verrata eri peruskudosten rakenteita ja selittää rakenteiden merkityksiä kudoksen ja elimistön toiminnalle
  • käyttää valomikroskooppia itsenäisesti
  • selittää keskeisimmät kudosten tutkimusmenetelmät (histologiset perusvärjäykset ja immunovärjäykset)

Ajoitus

1. lukuvuoden syyslukukausi

Sisältö

Jaksolla käsitellään solun sisäisiä ja ulkopuolisia rakenteita, solujenväliseen kommunikaatioon tarvittavia rakenteita, peruskudostyyppien histologiaa sekä valomikroskopian ja histologisten menetelmien perusteita.

Oppimateriaali

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Alberts ym. Essential Cell Biology, 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Tentti 0-5, harjoitustyötehtävät hyväksytty/hylätty.

Toteutus

Luennot 20 h, ohjattua mikroskopointia 11 h. Omatoimista mikroskopointia, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten kudosten histologisia rakenteita. Kirjallinen tentti 2 h.