Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Luuoppi 3 Cr Tentti 8.3.2021 - 8.3.2021
Luuoppi 3 Cr Tentti 14.12.2020 - 14.12.2020
Luuoppi 3 Cr Luentokurssi 3.9.2020 - 28.9.2020
Luuoppi (2. uusinta) 3 Cr Yleinen tentti 2.3.2020 - 2.3.2020
Luuoppi (1. uusinta) 3 Cr Yleinen tentti 16.12.2019 - 16.12.2019
Luuoppi 3 Cr Luentokurssi 4.9.2019 - 30.9.2019
Luuoppi, 2. uusinta 3 Cr Rästitentti 4.3.2019 - 4.3.2019
Luuoppi, 1. uusinta 3 Cr Rästitentti 17.12.2018 - 17.12.2018
Luuoppi 3 Cr Luentokurssi 5.9.2018 - 1.10.2018
Luuoppi 3 Cr Rästitentti 5.3.2018 - 5.3.2018
Luuoppi 3 Cr Rästitentti 18.12.2017 - 18.12.2017
Luuoppi 3 Cr Luentokurssi 6.9.2017 - 2.10.2017

Kohderyhmä

Pakollinen aineopintoihin kuuluva jakso eläinlääketieteen kandiohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten luut ja niiden keskeiset rakenteet sekä hahmottaa luurakenteiden ja eläimen toiminnan väliset yhteydet.

Opiskelija

  • tunnistaa ja kykenee nimeämään kotieläinten luut ja niiden tärkeimmät rakenteet preparaateista ja röntgenkuvista
  • hahmottaa luiden rakenteen toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden
  • tunnistaa kansainvälisen anatomisen terminologian mukaiset luisten rakenteiden nimitykset ja osaa kertoa termien merkitykset omin sanoin
  • osaa toimia osana ryhmää

Ajoitus

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Sisältö

Luiden ja niiden osien systemaattinen nimeäminen; kotieläinten kallon, vartalon sekä raajojen luiden makroskooppinen rakenne.

Oppimateriaali

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 5. tai uudempi painos, Saunders, 2017.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog, 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Jakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen opiskelumateriaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2. painos, Enke, 2007.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0-5

Toteutus

Luennot 10 h (sisältää pakollisia terminologiaharjoituksia), pakolliset prepraattiharjoitukset 16 h ja vapaaehtoiset preparaattiharjoitukset 6 h. Kirjallinen tentti 2 h.