Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 4.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.9.2019
13:00 - 17:00
To 12.9.2019
13:00 - 17:00
Ti 17.9.2019
13:00 - 17:00
To 19.9.2019
13:00 - 17:00
To 26.9.2019
08:15 - 12:00
Pe 27.9.2019
08:15 - 12:00

Muu opetus

09.09. - 16.09.2019 Ma 13.00-17.00
11.09. - 18.09.2019 Ke 13.00-17.00
26.09.2019 To 08.15-12.00
27.09.2019 Pe 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Opetuskieli: suomi
10.09. - 17.09.2019 Ti 13.00-17.00
12.09. - 19.09.2019 To 13.00-17.00
26.09.2019 To 08.15-12.00
27.09.2019 Pe 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten luut ja niiden keskeiset rakenteet sekä hahmottaa luurakenteiden ja eläimen toiminnan väliset yhteydet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa ja kykenee nimeämään kotieläinten luut ja niiden tärkeimmät rakenteet preparaateista ja röntgenkuvista
  • hahmottaa luiden rakenteen toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden
  • tunnistaa kansainvälisen anatomisen terminologian mukaiset luisten rakenteiden nimitykset ja osaa kertoa termien merkitykset omin sanoin
  • osaa toimia osana ryhmää

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Luiden ja niiden osien systemaattinen nimeäminen; kotieläinten kallon, vartalon sekä raajojen luiden makroskooppinen rakenne.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy, 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog, 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Jakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen opiskelumateriaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2. painos, Enke, 2007.

Luennot 14 h (sisältää pakollisia terminologiaharjoituksia), pakolliset prepraattiharjoitukset 16 h ja vapaaehtoiset preparaattiharjoitukset 8 h. Kirjallinen tentti 2 h.