Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
16.11.2019 klo 08:00 - 6.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.12.2019
12:00 - 14:00

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten luut ja niiden keskeiset rakenteet sekä hahmottaa luurakenteiden ja eläimen toiminnan väliset yhteydet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa ja kykenee nimeämään kotieläinten luut ja niiden tärkeimmät rakenteet preparaateista ja röntgenkuvista
  • hahmottaa luiden rakenteen toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden
  • tunnistaa kansainvälisen anatomisen terminologian mukaiset luisten rakenteiden nimitykset ja osaa kertoa termien merkitykset omin sanoin
  • osaa toimia osana ryhmää

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Luiden ja niiden osien systemaattinen nimeäminen; kotieläinten kallon, vartalon sekä raajojen luiden makroskooppinen rakenne.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy, 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog, 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Jakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen opiskelumateriaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2. painos, Enke, 2007.

Tentin kesto 2 tuntia.

Luennot 14 h (sisältää pakollisia terminologiaharjoituksia), pakolliset prepraattiharjoitukset 16 h ja vapaaehtoiset preparaattiharjoitukset 8 h. Kirjallinen tentti 2 h.