Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.5.2020 klo 08:00 - 22.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 1.6.2020
11:00 - 15:00

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä verenkierto- ja hengityselimistön keskeiset rakenteet sekä kuvata näiden rakenteiden toiminnot.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa verenkierto- ja hengityselimistön sekä imukudosten ja imutiejärjestelmän makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet, mukaan luettuna veren solut
  • osaa nimetä ja paikallistaa tärkeimmät verisuonet, imutiet ja imusolmukkeet
  • osaa johdonmukaisesti kuvailla edellä mainittuihin rakenteisiin liittyvät toiminnot, niiden säätymisen sekä merkityksen elimistön yleisen toiminnan kannalta
  • osaa ottaa elektrokardiogrammin koiralta
  • osaa mitata koiran verenpaineen
  • osaa tehdä tavallisimpia laboratoriossa tehtäviä verianalyyseja
  • tuntee pieneläinten elvytyksen periaatteet

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojaksolla käsitellään sydämen, verenkiertoelimistön, hengityselimistön sekä imukudosten ja imutiejärjestelmän makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne ja toiminta.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.

Sjaastad ym. Physiology of Domestic Animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Mikroskopointiohje ja preparaattiluettelo.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Randall ym.
Eckert Animal Physiology. 5. tai uudempi painos, W. H. Freeman & Company, 2001.
Silverthorn Human Physiology: An Integrated Approach. 5. tai uudempi painos, Pearson, 2009.
Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature. 2. painos, Enke, 2007.

Luennot 36 h, pakollinen ryhmäopetus 36 h ja kirjallinen tentti 2 h.

Ohjatut mikroskopointiharjoitukset 4 h, jotka toteutetaan ryhmätyöskentelyllä. Omatoiminen mikroskopointi, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten elinten histologisia rakenteita. Mikroskoopin ohella on mahdollista käyttää WebMicroscopy-verkkopalvelua.

Verenkierto ja hengitys -opintojakson lisäksi mikroskopointiharjoituksia sisältyy opintojaksoihin Neurobiologia (ELK-106), Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (ELK-110) sekä Homeostaasi ja lisääntyminen (ELK-111). Kevätlukukauden lopussa järjestetään näiden opintojaksojen yhteinen mikroskopointitentti 1 h.