Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 17.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.9.2019
12:00 - 16:00
To 19.9.2019
12:00 - 16:00
Ke 25.9.2019
10:15 - 12:00
Ke 25.9.2019
13:00 - 15:00
To 26.9.2019
12:00 - 14:00
Pe 27.9.2019
10:15 - 12:00
Pe 27.9.2019
13:00 - 15:00
Ma 30.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 30.9.2019
13:00 - 15:00
Ke 2.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 2.10.2019
13:00 - 15:00
To 3.10.2019
12:00 - 14:00
Pe 4.10.2019
10:15 - 12:00
Pe 4.10.2019
13:00 - 15:00
Ma 7.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 9.10.2019
10:15 - 12:00
Ke 9.10.2019
13:00 - 15:00
Pe 11.10.2019
10:15 - 12:00
Ma 14.10.2019
09:00 - 11:00

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee eläinlääketieteellisen genetiikan ja geenitutkimuksen perusteita.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • opiskelija osaa selittää, vertailla ja soveltaa perinnöllisyystieteeseen ja periytyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä
  • opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa erilaisia geenitutkimukseen liittyviä laboratoriomenetelmiä
  • opiskelija ymmärtää tautigeenitutkimuksen pääpiirteitä ja osaa teoretisoida, yleistää, sekä esittää tutkimushypoteeseja esim. klinikkatapausten pohjalta
  • ymmärtää kotieläinten jalostustoiminnan perusteita ja osaa teoretisoida niiden vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojakson aikana käsitellään molekyyli-, syto-, populaatio-, farmako- immuno- ja sairausgenetiikan perusteet sekä tutkimusmetodit, kotieläinten jalostusohjelmat ja niiden tavoitteet.

Nicholas Introduction to Veterinary Genetics. 3. painos, Blackwell Publishing Ltd, 2010.
Gelehrter ym. Principles of medical genetics. 2. painos, Williams & Wilkins, 1998.

Luennoilla sähköisesti jaettava lisälukemisto, jossa ajankohtaisia tutkimus ja -katsausartikkeleita.

0-5

Luennot 40 h, koti- tai ennakkotehtävät ja kirjallinen tentti 2 h.