Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
09:15 - 11:00
Ti 14.1.2020
09:15 - 11:00
Ke 15.1.2020
10:15 - 12:00
Ma 20.1.2020
12:00 - 14:00
Ti 21.1.2020
08:15 - 10:00
To 23.1.2020
10:15 - 12:00
Pe 24.1.2020
10:15 - 12:00
Ma 27.1.2020
08:15 - 10:00
Ti 28.1.2020
08:15 - 10:00
Ma 3.2.2020
08:15 - 10:00
Ti 4.2.2020
10:15 - 12:00
Ti 11.2.2020
10:15 - 12:00
Ke 12.2.2020
10:15 - 12:00
Ma 17.2.2020
09:00 - 11:00
Ke 18.3.2020
13:00 - 15:00

Muu opetus

16.01.2020 To 10.15-11.00
20.01.2020 Ma 11.15-12.00
21.01.2020 Ti 10.15-11.00
22.01.2020 Ke 11.15-12.00
29.01.2020 Ke 10.15-11.00
30.01.2020 To 11.15-12.00
31.01.2020 Pe 10.15-11.00
05.02.2020 Ke 11.15-12.00
06.02.2020 To 10.15-11.00
14.02.2020 Pe 08.15-10.00
14.02.2020 Pe 13.15-15.00
Karoliina Hagner
Opetuskieli: suomi
16.01.2020 To 11.15-12.00
20.01.2020 Ma 10.15-11.00
21.01.2020 Ti 11.15-12.00
22.01.2020 Ke 10.15-11.00
29.01.2020 Ke 11.15-12.00
30.01.2020 To 10.15-11.00
31.01.2020 Pe 11.15-12.00
05.02.2020 Ke 10.15-11.00
06.02.2020 To 11.15-12.00
14.02.2020 Pe 08.15-10.00
14.02.2020 Pe 13.15-15.00
Karoliina Hagner
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Solut ja kudokset (ELK-102) -opintojakso.

Opiskelija:
• osaa kuvata vaurioiden aiheuttamia vasteita elimistössä ja patofysiologisia prosesseja solu- ja kudostasolla
• tietää morfologisen diagnoosin muodostumisen periaatteet morfologisen diagnoosin
• osaa selittää tavallisimpien tautien syntymekanismit ja nimetä etiologiset tekijät pääryhmittäin
• osaa yhdistää kudostason muutokset tautien syntymekanismeihin
• käyttää patologian keskeistä terminologiaa
• tuntee histopatologisen diagnostiikan periaatteet
• tunnistaa tärkeimmät histopatologiset muutokset ja ymmärtää niiden yhteyden taudin kehittymiseen

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojaksolla käsitellään solu- ja kudostason vasteita erilaisille haitallisille ärsykkeille, niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä ja näiden muutosten syntymekanismeja. Tärkeimpiä muutoksia opetellaan tunnistamaan myös histologisesti. Lisäksi käydään läpi patologian keskeistä sanastoa

James F. Zachary Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6. tai uudempi painos, Elsevier, 2017.

Täydentävä kirjallisuus:

Mäkinen ym. Patologia. 1. painos, Duodecim, 2012.

Majno & Joris Cells, Tissues and Disease. 2. painos, Oxford University Press, 2004.

Ilmoittaudu tällä opintojaksolla (Yleinen patologia ELK-1221) sekä Elinpatologia (ELK-1222) -opintojaksolla samaan ryhmään. Jos olet tällä opintojaksolla ryhmässä 1, ilmoittaudu myös Elinpatologian ryhmään 1.

Luennot 28 h, ohjatut mikroskopointiharjoitukset 9 h ja kirjallinen tentti 2 h. Tenttiin yhdistetty myös histopatologian osuus.