Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 25.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.3.2020
09:00 - 12:00
To 2.4.2020
13:00 - 16:00

Muu opetus

26.03.2020 To 09.00-12.00
01.04.2020 Ke 09.00-12.00
Anu Näreaho
Opetuskieli: suomi
26.03.2020 To 13.00-16.00
01.04.2020 Ke 13.00-16.00
Anu Näreaho
Opetuskieli: suomi
30.03.2020 Ma 09.00-12.00
02.04.2020 To 09.00-12.00
Anu Näreaho
Opetuskieli: suomi
31.03.2020 Ti 09.00-12.00
02.04.2020 To 13.00-16.00
Anu Näreaho
Opetuskieli: suomi
31.03.2020 Ti 13.00-16.00
03.04.2020 Pe 09.00-12.00
Anu Näreaho
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle, ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006, 2009 tai 2012.
Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, 2016. TAI Saari, Näreaho & Nikander Canine parasites and parasitic diseases. 1. painos, Academic Press, 2018.
Deplazes ym. Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic Publishers, 2016. TAI
Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Wiley Blackwell, 2007.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.