Kuva: Riina Rekilä

Kaikki tiedot Moodlessa

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
08:15 - 10:00
Ke 4.9.2019
10:15 - 12:00
To 5.9.2019
10:15 - 12:00
Pe 6.9.2019
10:15 - 12:00
Ti 10.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 16.9.2019
10:15 - 12:00
Ti 17.9.2019
11:15 - 12:00
Ke 18.9.2019
08:15 - 12:00
Ma 23.9.2019
09:15 - 11:00
Ti 24.9.2019
08:15 - 10:00
Ti 24.9.2019
10:15 - 12:00
Pe 27.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 1.10.2019
08:15 - 12:00
To 3.10.2019
10:15 - 12:00

Muu opetus

Opetuskieli: suomi
03.09.2019 Ti 10.15-12.00
03.09.2019 Ti 10.15-12.00
03.09.2019 Ti 10.15-12.00
09.09.2019 Ma 10.15-11.45
10.09. - 08.10.2019 Ti 13.00-16.00
11.09.2019 Ke 09.15-12.00
12.09.2019 To 10.15-12.00
17.09.2019 Ti 08.15-09.00
17.09.2019 Ti 09.15-11.00
23.09.2019 Ma 08.15-09.00
26.09.2019 To 10.15-12.00
30.09.2019 Ma 10.15-12.00
02.10.2019 Ke 10.15-12.00
07.10.2019 Ma 08.15-10.00
07.10.2019 Ma 10.15-12.00
08.10.2019 Ti 08.15-12.00
09.10.2019 Ke 08.15-12.00
10.10.2019 To 08.15-11.00
10.10.2019 To 11.15-11.45
11.10.2019 Pe 08.15-12.00
15.10.2019 Ti 13.00-16.00
15.10.2019 Ti 18.00-19.00
28.10.2019 Ma 08.15-09.00
05.12.2019 To 10.15-12.00
05.12.2019 To 10.15-12.00
Thomas Grönthal, Joanna Koort, Liisa Sihvonen, Anna-Maija Virtala
Opetuskieli: suomi
Opetuskieli: suomi
03.10.2019 To 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Opetuskieli: suomi
26.09.2019 To 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opintojakso hyödyntää Bakteriologian ja mykologian perusteet (ELK-118), Infektiobakteriologia ja -mykologia (ELK-119), Immunologia (ELK-120), Virologia (ELK-121) -opintojaksojen ja Patologia (ELK-122) -opintokokonaisuuden aikana omaksuttuja tietoja ja antaa kliinisissä opinnoissa tarvittavaa kokonaiskuvaa tautien vastustamisesta.

Opiskelija perehtyy eläinten infektiotautien ja zoonoosien perusasioihin (tarttuminen, leviäminen ja vastustaminen) ja saa toimintavalmiuksia tautivastustukseen.

Opintojakson käytyään opiskelija
1) osaa selittää infektiotautien ja zoonoosien vastustuksen periaatteet ja One Health -käsitteen sekä soveltaa tietojaan käytännön työssä
2) osaa kuvata Suomen kannalta tärkeimmät vastustettavat eläintaudit ja selittää niiden vastustamisen periaatteet
3) osaa toimia kohdatessaan vastustettavan ja muun leviävän eläintaudin
4) osaa työskennellä tehokkaasti ja rakentavasti ryhmässä sekä viestiä ryhmän tuotoksia yleisölle
5) osaa soveltaa tiedonhakutaitojaan ja eläinlääkintölainsäädäntöä tautien vastustamisessa
6) osaa arvioida omaa oppimistaan opintojaksolla ja ammatillista toimintaansa sekä harjoituksissa että ryhmätyöskentelyssä

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Johdanto infektiotautien epidemiologiaan, ajankohtaisia asiantuntijaluentoja liittyen eläinlääkintölainsäädännössä mainittuihin lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin ja zoonooseihin, tautivastustusorganisaatioon, Eläinten terveys ETT ry:n toimintaan, eläinten tuonteihin, tilatason desinfektioon, eläinrokotteisiin tautivastustuksessa. Lakisääteisesti vastustettavan taudin purkauksen käsittely projektityönä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali ja eläinlääkintölainsäädännön osan D - Eläintaudit (Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarvike- ja terveysosasto) verkkoversio
(http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri).

Kotitentti (yksilötyö) ja projektityö (ryhmissä).

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset 35 h, One Health -seminaari 4 h, projektityö 47 h, projektityön purkuseminaarit 11 h, itse- ja vertaisarvioinnit 4 h, opintojakson päätöstilaisuus 1 h. Kotitentin kirjoittaminen 20 h.