Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.1.2020 klo 08:00 - 31.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 10.2.2020
12:00 - 14:00

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Ensimmäisen vuoden opinnot sekä Maatilaharjoittelu (ELK-201) tulee olla suoritettu.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja lainsäädäntöä teurastamolla tehtävässä käytännön valvonnassa erityisesti lihantarkastuksen osalta. Opiskelijalla on riittävät tiedot lihantarkastukseen painottuvaan tarkastuseläinlääkäriharjoitteluun.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa kuvailla eri teuraseläinten teurastusprosessit
  • pystyy arvioimaan teurastushygienian kannalta kriittiset pisteet ja osaa valvoa teurastushygieniaa
  • osaa selittää kuinka lihantarkastus tehdään ja pystyy teoriassa sen tekemään
  • pystyy perustelemaan tarkastuseläinlääkärin työn merkitystä eläinten hyvinvoinnin, eläintautien ja kansanterveyden kannalta
  • löytää lainsäädännöstä teurastamon toimintaan ja valvontaan liittyvät olennaiset säädökset ja osaa soveltaa lainsäädäntöä erityisesti lihantarkastuksen osalta
  • pystyy suorittamaan ohjeen avulla lihantarkastuksen yhteydessä tehtävät laboratoriotutkimukset sekä tulkitsemaan tulokset
  • osaa valvoa eläinten tarttuvia tauteja ja zoonooseja
  • osaa valvoa eläinsuojelua

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Luennoilla perehdytään tarkastuseläinlääkärin tehtäviin. Laboratoriotyöt koostuvat lakisääteisistä lihantarkastusmenetelmistä. Harjoitustyöt koostuvat lainsäädäntötehtävistä, lihantarkastuspäätöksistä ja seminaaritöistä sekä moodlessa tehtävistä harjoitustehtävistä. Harjoitustöissä opiskelijat perehtyvät kriittisesti lihantarkastukseen ja teurastushygieniaan tieteellisen kirjallisuuden perusteella, soveltavat lihantarkastuslainsäädäntöä käytännön toiminnassa ja harjoittelevat lihantarkastuspäätösten tekoa.

Ninios ym. Meat inspection and control in the slaughterhouse. Wiley-Blackwell, 2014.

Eläinlääkintölainsäädäntö. Maa- ja metsätalousministeriö. http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 48 h, pakolliset laboratorioharjoitukset 20 h, laboratorioharjoitusten alkutentti, laboratorioraportti ja yhteenveto, pakolliset harjoitustyöt (lakiharjoitukset, lihantarkastuspäätökset, seminaarityöskentely, moodle-tehtävät) 32 h, vierailu siipikarjateurastamossa 6 h sekä kirjallinen tentti 2 h.