Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2018 klo 12:00 - 11.3.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
10:15 - 12:00
Ti 12.3.2019
08:15 - 12:00
Ke 13.3.2019
08:15 - 12:00
To 14.3.2019
08:15 - 12:00
Pe 15.3.2019
08:15 - 12:00
Ma 18.3.2019
10:15 - 12:00
Ti 19.3.2019
08:15 - 12:00
Ke 20.3.2019
08:15 - 12:00
To 21.3.2019
10:15 - 12:00
Pe 22.3.2019
10:00 - 12:00
Ti 26.3.2019
08:15 - 12:00
Ke 27.3.2019
08:15 - 12:00
Pe 29.3.2019
08:15 - 12:00
Ti 2.4.2019
09:15 - 12:00
Ke 3.4.2019
08:15 - 12:00
Ma 8.4.2019
10:00 - 12:00
Ti 9.4.2019
08:15 - 12:00
Ke 10.4.2019
09:15 - 12:00
Pe 12.4.2019
10:00 - 12:00

Muu opetus

11.03. - 11.03.2019 Ma 09.15-10.00
13.03. - 13.03.2019 Ke 13.00-16.00
19.03. - 19.03.2019 Ti 13.00-16.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 09.00-12.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 13.00-16.00
26.03. - 26.03.2019 Ti 13.00-16.00
27.03. - 27.03.2019 Ke 13.00-16.00
28.03. - 28.03.2019 To 08.15-16.00
29.03. - 29.03.2019 Pe 13.15-16.00
01.04. - 01.04.2019 Ma 09.00-12.00
01.04. - 01.04.2019 Ma 13.00-16.00
02.04. - 02.04.2019 Ti 13.00-16.00
04.04. - 04.04.2019 To 08.15-12.00
04.04. - 04.04.2019 To 13.00-16.00
05.04. - 05.04.2019 Pe 09.00-10.45
05.04. - 05.04.2019 Pe 11.00-14.00
11.04. - 11.04.2019 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi
11.03. - 11.03.2019 Ma 09.15-10.00
14.03. - 14.03.2019 To 13.00-16.00
19.03. - 19.03.2019 Ti 13.00-16.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 09.00-12.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 13.00-16.00
26.03. - 26.03.2019 Ti 13.00-16.00
27.03. - 27.03.2019 Ke 13.00-16.00
28.03. - 28.03.2019 To 08.15-16.00
29.03. - 29.03.2019 Pe 13.15-16.00
01.04. - 01.04.2019 Ma 09.00-12.00
02.04. - 02.04.2019 Ti 13.00-16.00
03.04.2019 Ke 13.00-16.00
04.04. - 04.04.2019 To 08.15-12.00
04.04. - 04.04.2019 To 13.00-16.00
05.04. - 05.04.2019 Pe 09.00-10.45
05.04. - 05.04.2019 Pe 11.00-14.00
11.04. - 11.04.2019 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi
11.03. - 11.03.2019 Ma 09.15-10.00
15.03. - 15.03.2019 Pe 13.00-16.00
19.03. - 19.03.2019 Ti 13.00-16.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 09.00-12.00
25.03. - 25.03.2019 Ma 13.00-16.00
26.03. - 26.03.2019 Ti 13.00-16.00
27.03. - 27.03.2019 Ke 13.00-16.00
28.03. - 28.03.2019 To 08.15-16.00
29.03. - 29.03.2019 Pe 13.15-16.00
01.04. - 01.04.2019 Ma 09.00-12.00
02.04. - 02.04.2019 Ti 13.00-16.00
03.04. - 03.04.2019 Ke 13.00-16.00
04.04. - 04.04.2019 To 08.15-12.00
04.04. - 04.04.2019 To 13.00-16.00
05.04. - 05.04.2019 Pe 09.00-10.45
05.04. - 05.04.2019 Pe 11.00-14.00
11.04. - 11.04.2019 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija perehtyy farmakologian ja toksikologian perusteisiin sekä eläinten lääkintää ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

  • selittää farmakokinetiikan ja -dynamiikan pääperiaatteet sekä tärkeimpien eläinlääkinnässä käytettävien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa yksittäisistä lääkeaineista ja niiden käytöstä eläimille
  • kuvailla myrkytyksen hoidon yleiset pääperiaatteet
  • etsiä tietoa eläinten lääkintään liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista sekä soveltaa niitä käytännössä
  • kirjoittaa lääkemääräyksen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Lääkeaineiden annostelun, imeytymisen, kulkeutumisen ja poistumisen perusperiaatteet elimistössä sekä lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset, käytön vasta-aiheet sekä haitta- ja sivuvaikutukset. Lääkkeiden käyttöä koskeva eläinlääkintälainsäädäntö, muut lääkkeiden käyttöä eläimillä koskevat määräykset ja ohjeet, antidopingtyö ja lääkkeiden käyttö eläintapahtumissa, reseptioppi. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyviin sähköisiin tietokantoihin ja tiedon hankintaan.

Riviere & Papich Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9. painos, Wiley-Blackwell, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.dawsonera.com/abstract/9781118686027.

Koulu, Mervaala & Tuomisto
Farmakologia ja toksikologia. 8. tai uudempi painos, Medicina, 2012.

Telkänranta, Raekallio & Vainio
(toim.) Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia. 2013.

Guardabassi ym. (edit.) Guide to Antimicrobial Use in Animals. Wiley-Blackwell, 2008.

Eläinlääkintölainsäädäntö, osa B: lääkkeet http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Pharmaca Fennica Veterinaria. 2017.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

0-5. Arvosana määräytyy kolmen (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka sekä lääkkeiden käyttö ja määrääminen) välikuulustelun sekä mikrobilääketehtävän perusteella.

Luennot 56 h, harjoitukset 39 h, vierailu teollisuuslaitokseen 8 h, ryhmätyöt ja kotitehtävät 15 h, välikuulustelut 3x2 h. Kolme kirjallista välikuulustelua, osallistuminen harjoituksiin, tehtävien tekeminen.