Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
10:15 - 12:00
Ti 10.3.2020
08:15 - 12:00
Ke 11.3.2020
08:15 - 12:00
To 12.3.2020
08:15 - 12:00
Pe 13.3.2020
08:15 - 12:00
Ma 16.3.2020
10:15 - 12:00
Ti 17.3.2020
08:15 - 12:00
Ke 18.3.2020
08:15 - 12:00
To 19.3.2020
10:15 - 12:00
Pe 20.3.2020
10:00 - 12:00
Ti 24.3.2020
08:15 - 12:00
Ke 25.3.2020
08:15 - 12:00
Pe 27.3.2020
08:15 - 12:00
Ti 31.3.2020
09:15 - 12:00
Ke 1.4.2020
08:15 - 12:00
Ma 6.4.2020
10:00 - 12:00
Ti 7.4.2020
08:15 - 12:00
Ke 8.4.2020
09:15 - 12:00
Pe 17.4.2020
10:00 - 12:00

Muu opetus

09.03.2020 Ma 09.15-10.00
11.03.2020 Ke 13.00-16.00
17.03.2020 Ti 13.00-16.00
23.03.2020 Ma 09.00-12.00
23.03.2020 Ma 13.00-16.00
24.03.2020 Ti 13.00-16.00
25.03.2020 Ke 13.00-16.00
26.03.2020 To 08.15-16.00
27.03.2020 Pe 13.15-16.00
30.03.2020 Ma 09.00-12.00
31.03.2020 Ti 13.00-16.00
01.04.2020 Ke 13.00-16.00
02.04.2020 To 08.15-12.00
02.04.2020 To 13.00-16.00
03.04.2020 Pe 09.00-10.45
03.04.2020 Pe 12.00-15.00
16.04.2020 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi
09.03.2020 Ma 09.15-10.00
12.03.2020 To 13.00-16.00
17.03.2020 Ti 13.00-16.00
23.03.2020 Ma 09.00-12.00
23.03.2020 Ma 13.00-16.00
24.03.2020 Ti 13.00-16.00
25.03.2020 Ke 13.00-16.00
26.03.2020 To 08.15-16.00
27.03.2020 Pe 13.15-16.00
30.03.2020 Ma 09.00-12.00
31.03.2020 Ti 13.00-16.00
01.04.2020 Ke 13.00-16.00
02.04.2020 To 08.15-12.00
02.04.2020 To 13.00-16.00
03.04.2020 Pe 09.00-10.45
03.04.2020 Pe 12.00-15.00
16.04.2020 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi
09.03.2020 Ma 09.15-10.00
13.03.2020 Pe 13.00-16.00
17.03.2020 Ti 13.00-16.00
23.03.2020 Ma 09.00-12.00
23.03.2020 Ma 13.00-16.00
24.03.2020 Ti 13.00-16.00
25.03.2020 Ke 13.00-16.00
26.03.2020 To 08.15-16.00
27.03.2020 Pe 13.15-16.00
30.03.2020 Ma 09.00-12.00
31.03.2020 Ti 13.00-16.00
01.04.2020 Ke 13.00-16.00
02.04.2020 To 08.15-12.00
02.04.2020 To 13.00-16.00
03.04.2020 Pe 09.00-10.45
03.04.2020 Pe 12.00-15.00
16.04.2020 To 10.15-12.00
Marja Raekallio
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija perehtyy farmakologian ja toksikologian perusteisiin sekä eläinten lääkintää ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

  • selittää farmakokinetiikan ja -dynamiikan pääperiaatteet sekä tärkeimpien eläinlääkinnässä käytettävien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa yksittäisistä lääkeaineista ja niiden käytöstä eläimille
  • kuvailla myrkytyksen hoidon yleiset pääperiaatteet
  • etsiä tietoa eläinten lääkintään liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista sekä soveltaa niitä käytännössä
  • kirjoittaa lääkemääräyksen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Lääkeaineiden annostelun, imeytymisen, kulkeutumisen ja poistumisen perusperiaatteet elimistössä sekä lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset, käytön vasta-aiheet sekä haitta- ja sivuvaikutukset. Lääkkeiden käyttöä koskeva eläinlääkintälainsäädäntö, muut lääkkeiden käyttöä eläimillä koskevat määräykset ja ohjeet, antidopingtyö ja lääkkeiden käyttö eläintapahtumissa, reseptioppi. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyviin sähköisiin tietokantoihin ja tiedon hankintaan.

Riviere & Papich Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9. painos, Wiley-Blackwell, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.dawsonera.com/abstract/9781118686027.

Koulu, Mervaala & Tuomisto
Farmakologia ja toksikologia. 8. tai uudempi painos, Medicina, 2012.

Telkänranta, Raekallio & Vainio
(toim.) Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia. 2013.

Guardabassi ym. (edit.) Guide to Antimicrobial Use in Animals. Wiley-Blackwell, 2008.

Eläinlääkintölainsäädäntö, osa B: lääkkeet http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Pharmaca Fennica Veterinaria. 2017.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

0-5. Arvosana määräytyy kolmen (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka sekä lääkkeiden käyttö ja määrääminen) välikuulustelun sekä mikrobilääketehtävän perusteella.

Luennot 56 h, harjoitukset 39 h, vierailu teollisuuslaitokseen 8 h, ryhmätyöt ja kotitehtävät 15 h, välikuulustelut 3x2 h. Kolme kirjallista välikuulustelua, osallistuminen harjoituksiin, tehtävien tekeminen.