Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Kurssi 20.4.2020 - 4.5.2020
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Kurssi 15.4.2019 - 6.5.2019
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Kurssi 23.4.2018 - 4.5.2018

Kohderyhmä

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa kliinisten löydösten taustalla vaikuttavat elimistön rakenteet ja toiminnot.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • hahmottaa yhteyden kliinisten löydösten ja potilaan tutkimisen sekä niiden perustana olevien elimistön rakenteiden ja toiminnan lainalaisuuksien välillä
  • osaa pelkistää, rajata ja tarvittaessa syventää eläinlääketieteellisen anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan kliinisten löydösten taustalla
  • osaa muodostaa potilastapauksia selittävät mallit elimistön rakenteiden ja toiminnan pohjalta
  • pystyy esittämään muodostamansa selitysmallit johdonmukaisesti sekä kommentoimaan kriittisesti toisten esittämiä malleja
  • pystyy toimimaan ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen

Ajoitus

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Sisältö

Opiskelijat soveltavat ja syventävät anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan pienryhmissä ongelmalähtöisesti potilastapausten avulla.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina käyvät edeltävillä Terve kotieläin -jaksoilla käytetyt oppikirjat.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym.
Physiology of Domestic animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Ross & Pawlina
Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/
Alberts ym.
Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011.
Opintojakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Toteutus

Pakolliset luennot 1 h, pakollinen pienryhmätyöskentely 8 h, pakollinen seminaarityöskentely 10 h, itsenäinen opiskelu sekä seminaariesitysten valmistelu 62 h.