Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 20.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 20.4.2020
13:00 - 14:00
Ma 20.4.2020
14:00 - 16:00
Ti 21.4.2020
08:15 - 12:00
Ti 21.4.2020
13:00 - 16:00
Ke 22.4.2020
08:15 - 12:00
Ke 22.4.2020
13:00 - 16:00
To 23.4.2020
13:00 - 16:00
Pe 24.4.2020
08:15 - 12:00
Pe 24.4.2020
13:00 - 16:00
Ma 27.4.2020
09:15 - 12:00
Ti 28.4.2020
08:15 - 12:00
Ti 28.4.2020
13:00 - 16:00
Ke 29.4.2020
08:15 - 12:00
Ke 29.4.2020
13:00 - 16:00
Ma 4.5.2020
08:00 - 11:00
Ma 4.5.2020
12:15 - 16:00

Muu opetus

20.04.2020 Ma 09.15-10.00
20.04.2020 Ma 10.15-12.00
20.04.2020 Ma 10.15-12.00
21.04.2020 Ti 08.15-12.00
21.04.2020 Ti 08.15-12.00
21.04.2020 Ti 13.00-16.00
22.04.2020 Ke 08.15-12.00
22.04.2020 Ke 08.15-12.00
22.04.2020 Ke 13.00-16.00
23.04.2020 To 09.15-12.00
23.04.2020 To 09.15-12.00
23.04.2020 To 09.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 13.00-16.00
27.04.2020 Ma 13.00-16.00
27.04.2020 Ma 13.00-16.00
27.04.2020 Ma 13.00-16.00
27.04.2020 Ma 13.00-16.00
28.04.2020 Ti 08.15-12.00
28.04.2020 Ti 13.00-16.00
29.04.2020 Ke 08.15-12.00
29.04.2020 Ke 13.00-16.00
04.05.2020 Ma 08.00-11.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
Antti Iivanainen
Opetuskieli: suomi
20.04.2020 Ma 13.00-14.00
20.04.2020 Ma 14.00-16.00
20.04.2020 Ma 14.00-16.00
21.04.2020 Ti 08.15-12.00
21.04.2020 Ti 08.15-12.00
21.04.2020 Ti 13.00-16.00
22.04.2020 Ke 08.15-12.00
22.04.2020 Ke 08.15-12.00
22.04.2020 Ke 13.00-16.00
23.04.2020 To 13.00-16.00
23.04.2020 To 13.00-16.00
23.04.2020 To 13.00-16.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 08.15-12.00
24.04.2020 Pe 13.00-16.00
27.04.2020 Ma 09.15-12.00
27.04.2020 Ma 09.15-12.00
27.04.2020 Ma 09.15-12.00
27.04.2020 Ma 09.15-12.00
28.04.2020 Ti 08.15-12.00
28.04.2020 Ti 13.00-16.00
29.04.2020 Ke 08.15-12.00
29.04.2020 Ke 13.00-16.00
04.05.2020 Ma 08.00-11.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
04.05.2020 Ma 12.15-16.00
Antti Iivanainen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa kliinisten löydösten taustalla vaikuttavat elimistön rakenteet ja toiminnot.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • hahmottaa yhteyden kliinisten löydösten ja potilaan tutkimisen sekä niiden perustana olevien elimistön rakenteiden ja toiminnan lainalaisuuksien välillä
  • osaa pelkistää, rajata ja tarvittaessa syventää eläinlääketieteellisen anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan kliinisten löydösten taustalla
  • osaa muodostaa potilastapauksia selittävät mallit elimistön rakenteiden ja toiminnan pohjalta
  • pystyy esittämään muodostamansa selitysmallit johdonmukaisesti sekä kommentoimaan kriittisesti toisten esittämiä malleja
  • pystyy toimimaan ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opiskelijat soveltavat ja syventävät anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan pienryhmissä ongelmalähtöisesti potilastapausten avulla.

Oppimateriaalina käyvät edeltävillä Terve kotieläin -jaksoilla käytetyt oppikirjat.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym.
Physiology of Domestic animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Ross & Pawlina
Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/
Alberts ym.
Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011.
Opintojakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Pakolliset luennot 1 h, pakollinen pienryhmätyöskentely 8 h, pakollinen seminaarityöskentely 10 h, itsenäinen opiskelu sekä seminaariesitysten valmistelu 62 h.