Kliininen Genetiikka

Kurssin keskeinen sisältö on geenitestit ja geenitiedon hyödyntäminen potilastyössä.

Geenitiedon hyödyntäminen sairaus- ja erotusdiagnostiikassa kasvaa nopeasti. Kurssin suorittanut opiskelija tunnistaa erilaisten geenitestien käytön edut ja rajoitukset, osaa käyttää geenitestejä osana potilastyötään sekä osaa tulkita geenitestien tuloksia asiakkaille.

Kurssilla kerrataan genetiikan termit ja lainalaisuudet, jonka jälkeen paneudutaan kliiniseen genetiikkaan: mitä geenitestejä eläinlääkäri voi teettää potilaistaan ja missä tilanteissa, miten tulkita geeni-, markkeri- ja paneelitestien tuloksia ja miten toimia tilanteissa, joissa epäilee perinnöllistä sairautta, johon ei vielä ole geenitestiä olemassa.

Kurssilla opetus painottuu kliinisten potilastapauksien läpikäyntiin, jotta praktiikkaa tekevällä eläinlääkärillä on riittävät valmiudet geenitestien hyödyntämiseen diagnostiikkansa tukena sekä auttaa koiranomistajia ja -kasvattajia tulkitsemaan saamiaan geenitestituloksia. Kurssilla pyritään samalla hyödyntämään digiteknologiaa mahdollisimman paljon opetustilanteissa ja harjoitteissa.

Opetustapoina kurssilla on luennot ja potilastapausten läpikäynti (mahdollisuus pari-/ryhmätyöskentelyyn). Vierailevina luennoitsijoina alan tutkijoita ja eläinten DNA-diagnostiikkayritysten edustajia kertomassa alan uusimmista trendeistä ja teknologioista sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kurssilaiset ovat saaneet mahdollisuuden geenitestata oman lemmikkinsä etukäteen ja saatuja geenituloksia käydään läpi kurssilla.

Suositeltava kirjallisuus
1. F.W. Nicholas: Introduction to Veterinary Genetics, 3. painos (Blackwell Publishing Ltd. 2010).
2. Donner J, Anderson H, Davison S, Hughes AM, Bouirmane J Lindqvist J, Lytle KM, Ganesan B, Forman OP, Fretwell N, Cole CA, Lohi H. Frequency and distribution of 152 genetic disease variants in over 100,000 mixed breed and purebred dogs, PloS Genet, 14(4):e1007361, 2018.
3. Muut kurssilla jaettavat etukäteistehtävät ja luentomateriaali.

Ilmoittaudu
1.10.2019 klo 18:00 - 15.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

TIistain 25.2. ensimmäinen luento alkaen klo 9 on samalla osa FT Marjo Hytösen dosenttiluentoa, jolloin paikalla opiskelijoiden lisäksi on muutama arviointiryhmän jäsen. Luento on osa kurssin opetusta ja kestää 20 min. Kurssilaiset voivat osallistua luennon arviointiin luenneolle jaettavan arviointilomakkeen ja ohjeiden avulla.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 24.2.2020
09:00 - 12:00
Ma 24.2.2020
13:00 - 16:00
Ti 25.2.2020
09:00 - 12:00
Ti 25.2.2020
13:00 - 16:00
Ke 26.2.2020
09:00 - 12:00
Ke 26.2.2020
13:00 - 16:00

Kurssin suorittaminen

Etukäteistehtävät,, potilastehtävät ja luennot.

Kuvaus

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Kohderyhmä on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat

Toisen vuosikurssin eläinlääketieteellisen genetiikan kurssi oltava suoritettuna.

Geenitiedon hyödyntäminen sairaus- ja erotusdiagnostiikassa kasvaa nopeasti. Kurssin suorittanut opiskelija tunnistaa erilaisten geenitestien käytön edut ja rajoitukset, osaa käyttää geenitestejä osana potilastyötään sekä osaa tulkita geenitestien tuloksia asiakkaille.

Kevätlukukausi 2020, viikko 9.

Kurssilla kerrataan genetiikan termit ja lainalaisuudet, jonka jälkeen paneudutaan kliiniseen genetiikkaan: mitä geenitestejä eläinlääkäri voi teettää potilaistaan ja missä tilanteissa, miten tulkita geeni-, markkeri- ja paneelitestien tuloksia ja miten toimia tilanteissa, joissa epäilee perinnöllistä sairautta, johon ei vielä ole geenitestiä olemassa. Kurssilla opetus painottuu kliinisten potilastapauksien läpikäyntiin, jotta praktiikkaa tekevällä eläinlääkärillä on riittävät valmiudet geenitestien hyödyntämiseen diagnostiikkansa tukena sekä auttaa koiranomistajia ja -kasvattajia tulkitsemaan saamiaan geenitestituloksia. Kurssilla pyritään samalla hyödyntämään digiteknologiaa mahdollisimman paljon opetustilanteissa ja harjoitteissa.

Suositeltava kirjallisuus:
F.W. Nicholas: Introduction to Veterinary Genetics, 3. painos (Blackwell Publishing Ltd. 2010).
Donner J, Anderson H, Davison S, Hughes AM, Bouirmane J Lindqvist J, Lytle KM, Ganesan B, Forman OP, Fretwell N, Cole CA, Lohi H. Frequency and distribution of 152 genetic disease variants in over 100,000 mixed breed and purebred dogs, Plos Genet, 14(4):e1007361, 2018.
Muu kurssilla jaettava materiaali.

hyväksytty/hylätty

Opintojaksolle voidaan ottaa enintään 30 opiskelijaa.

Opetuskieli: Suomi ja tarvittaessa englanniksi.

Luennot (8t), ryhmätyöskentely (8t), potilastapausten läpikäynti (16t). Vierailevina luennoitsijoina alan tutkijoita ja eläinten DNA-diagnostiikkayritysten edustajia kertomassa alan uusimmista trendeistä ja teknologioista sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoitteista.