Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 00:00 - 10.3.2020 klo 09:00

Kuvaus

Vain ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat

ENV-001 Ympäristöasiantuntija 1 ja ENV-002 Ympäristöasiantuntija 2

Kurssin käytyään opiskelija on kehittynyt taidoissaan tunnistaa ja

kuvata omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, sekä tulevaisuuttaan koskevia toiveita ja tavoitteita.

Osaamistaan ja kokemustaan hän osaa sanallistaa ja dokumentoida esim. CV:hen tai portfolioon. Opiskelija osaa kerätä omaan oppimiseensa ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvää materiaali ja osoittaa sen avulla portfoliossaan, millaista osaamista hänelle on kertynyt.

Kurssi käytyään opiskelija tuntee maisteriohjelmavaihtoehdot ja hänellä on valmiudet maisteriohjelman valintaan.

4. periodi toisena lukuvuonna (työpajapäivä) + 3. lukuvuonna, 2. periodi

Oman osaamisen sanoittaminen portfoliotyöskentelyn avulla. Kurssilla laaditaan 3. vuoden HOPS (2. vuoden 4. periodi) ja jatketaan portfoliotyöskentelyä (3. vuoden 2. periodi). Kurssilla esitellään maisteriopintovaihtoehtoja.

Osallistuminen HOPS-työpajaan (2. vuoden 4. periodi), sekä luentoihin ja tapaamisiin (3. vuoden 2. periodi). Omatoimista portfoliotyöskentelyä.

Hyväksytty/ Hylätty

Kurssin käytännön toteutuksesta vastaa ympäristötieteiden opintojen ohjaamisesta vastaava opettajatiimi.

Yliopistonlehtori Jaanika Blomster