Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
28.10.2019 klo 00:00 - 27.1.2020 klo 00:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.1.2020
12:15 - 14:00
Ti 28.1.2020
10:15 - 12:00
Ke 29.1.2020
12:15 - 14:00
To 30.1.2020
10:15 - 12:00
Pe 31.1.2020
12:15 - 14:00
Ma 3.2.2020
12:15 - 14:00
Ti 4.2.2020
10:15 - 12:00
Ke 5.2.2020
10:15 - 12:00
To 6.2.2020
10:15 - 12:00
Pe 7.2.2020
12:15 - 14:00
Ma 10.2.2020
12:15 - 14:00
Ti 11.2.2020
10:15 - 12:00
Ke 12.2.2020
12:15 - 14:00
To 13.2.2020
10:15 - 12:00
Pe 14.2.2020
12:15 - 14:00
Ma 17.2.2020
12:15 - 14:00
Pe 28.2.2020
12:00 - 14:00

Kuvaus

Studerande på kandidatnivå. Kursen lämpar sig för huvudämnesstuderande inom miljövetenskaper och biämnesstuderande i andra program (valfria studier).

Ei

Kurssin voi suorittaa joko 3 op tai 5 op laajuisena (5 op laajuus vain muut kuin ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat). Kaikille pakollinen on aiheluento-osio (3 op) ja lisäksi valinnaisena esseemuotoinen oppimistehtävä (2 op, muut kuin ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat).

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta

Periodi III-IV, 1. lukuvuosi

Hallitsee seuraavien asioiden pääpiirteet ympäristöongelmien ymmärtämistä ja määrittämistä varten:

 • Miten ympäristö rakentuu
 • Aineiden varastot ja vuot: hiili, typpi, fosfori: missä paikassa, missä muodossa, miten käytettävissä?
 • Miten aineet kiertävät, mikä säätelee?
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat
 • Ilmastohistoria ja ilmaston säätely
 • Mitä ovat ekosysteemit?
 • Mitä on biodiversiteetti?

Tietää, minkälaiset päävaikutukset ihmisellä on ollut maisemaan, eliöihin ja ekologiaan, aineiden kiertoihin, ilmakehään ja kemialliseen ympäristöömme, maankäyttöön, kulutukseen ja teolliseen tuotantoon:

 • Maatalous: vaikutukset mm. N kiertoon, biodiversiteettiin (lajistomuutokset, torjunta-aineet, vieraslajit) maisemaan, rehevöitymiseen, kotieläintuotanto
 • Metsätalous: vaikutukset biodiversiteettiin, hiilen kiertoon ja varastoon, metsäkato ja metsien heikkeneminen
 • Energiankäyttö: fossiiliset polttoaineet, hiili, ilmakehän koostumus, happamoituminen, pienhiukkaset
 • Muutokset vesistöissä
 • Ympäristömyrkyt, vaikutus biodiversiteettiin ja eliöiden toimintaan
 • llmastonmuutoksen ennusteet ja muutoksien vaikutukset aineiden kiertoon ja ekosysteemeihin

Oppimistehtävässä:

 • Opitaan tiedonhakuatiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä

Aiheluennot (36 h), tentit (välitentti Moodlessa, kirjallinen luentotentti). Tieteellisen kirjoittamisen osuudessa tehtävän anto- ja ohjeistusluento (1h) ja omatoimista tiedonhakua ja esseen kirjoittamista.

Luento-osion materiaalit Moodlessa. Tieteellisen kirjoittamisen osiossa kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus.

Arvosana 0-5:

 • 3 op suorittajilla perustuen välitenttiin Moodlessa (hyvä menestys korottaa arvosanaa) ja luentotenttiin.
 • 5 op suorittajilla 60% arvosanasta tulee aiheluennoista, 40% esseen arvosanasta.

Luennoitsijoina on useita aihepiirin eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Yliopistonlehtori Tarmo Virtanen.

Korvaa Biologian kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.

Korvaa Ympäristötieteiden kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.

Vastaavan ruotsinkielisen opintojakson tunniste on ENV-102.