Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.5.2020 klo 08:00 - 25.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 4.6.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten eri ainesosat vaikuttavat elintarvikkeiden laatuominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää, mitä muutoksia keskeisissä ainesosissa tapahtuu prosessoinnissa ja varastoinnissa

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. IV periodi.

Elintarvikkeiden keskeisten ainesosien rakenteet, tärkeimmät kemialliset ja funktionaaliset ominaisuudet sekä merkitys elintarvikkeissa. Reaktiot ja vuorovaikutukset prosessoinnissa ja varastoinnissa. Mitä uutta elintarvikekemiassa.

Luentoaineisto Moodlessa. Muu kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kirjallinen loppukuulustelu tai mahdollisesti myös tehtävillä.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Voit olla yhteydessä tentaattoriin korvaavan suoritustavan sopimiseksi.

Luennot ja itseopiskelu

Vieno Piironen

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet (ETK) -opintokokonaisuutta