Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
7.1.2020 klo 08:00 - 27.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.2.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opiskelijalla on perustiedot ja ymmärrys vilja- ja palkokasvien koostumuksesta ja merkityksestä elintarvikeraaka-aineina sekä valmistuksen peruspiirteistä ja joidenkin tuotteiden ominaisuuksista.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. I ja II periodi.

Ajankohtaisten kysymysten kautta perehdytään viljatieteen ja -teknologian perusasioihin kuten jyvän rakenteeseen ja koostumukseen, laatukriteereihin, ravintoarvoon ja viljamateriaalin käyttöön eri prosesseissa ja elintarvikkeena. Vastaavasti tarkastellaan palkokasvien merkitystä.

Luennot ja itseopiskelu

Luentomoniste ja luentokalvot (Moodle).

Kirjallinen lopputentti. Aktiivisesta osallistumisesta luennoilla voi saada lisäpisteitä

Luennot ja itseopiskelu

Kati Katina, opettaa Hannu Salovaara lv.2017-2018

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet (ETK-110) -opintokokonaisuutta.

Korvaa opintojakson 840008 (ETK123) Viljat ja palkokasvit 2 op.