Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 08:00 - 11.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 21.10.2019
15:15 - 17:15

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opintojakso on valinnainen opiskelijoille, jotka ovat saaneet farmaseutin tutkinnon suoritusoikeuden ennen vuotta 2017.

Opintojaksolle osallistuvilla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot: lukion kemian laaja oppimäärä tai Kemian perusteet (KEK110), Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (FARM-303), Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302) ja Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I (FARM-305). Samaan aikaan suoritettava Farmaseuttisen kemian kurssi (FARM-304) tukee opintojaksolla opiskeltavia asioita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisesti farmaseuttisessa laadunvarmistuksessa käytetyn analytiikan periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella analyyttisen menetelmän näytteen esikäsittelystä tulosten kvantitointiin ja menetelmän validointiin huomioiden analysoitavan lääkeaineen rakenteen ja näytematriisin. Opiskelija osaa selittää käsiteltyjen instrumenttianalytiikan menetelmien taustateoriat ja laitteistojen toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa perustella käsiteltyjen analyyttisten menetelmien soveltuvuudet ja rajoitukset ja siten valita sopivan analyyttisen menetelmän käsillä olevan analyyttisen ongelman ratkaisemiseksi.

Yksityiskohtaiset osaamistavoitteet aihealueittain annetaan kurssin oppimisalustalla.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 1. periodi.

Kurssilla käsitellään lääkeraaka-aineiden ja lääkevalmisteiden analytiikkaa bioanalytiikan ja lääkkeiden laadunvarmistuksen näkökulmasta. Keskeisinä ohjekirjoina ovat mm. Euroopan farmakopea sekä ICH:n ohjeet. Kurssilla käsitellään näytteen esikäsittelyä (mm. erilaiset uutot), näytekomponenttien erotusta (mm. kromatografiset menetelmät) ja analyyttien detektointia (mm. spektrometriset menetelmät). Lisäksi käsitellään lääkeaineen kvantitointia, menetelmän validointia ja hyvän laboratoriokäytännön periaatteita. Kurssi antaa perusvalmiudet analyyttisten menetelmien kehittämiseksi ja käytännön analyysien toteuttamiseksi sekä analyyttisen datan tulkitsemiseksi.

Oppimateriaali

  • Hansen, S.H., Pedersen-Bjergaard, S. ja Rasmussen, K.E. (2012). Introduction to pharmaceutical chemical analysis, Wiley, UK

Oheismateriaalina soveltuvin osin mm.

  • Watson, D.G. (2012). Pharmaceutical analysis. A Textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists, Churchill Livingstone, Edinburgh, UK tai vanhempi painos
  • Riekkola, M.-L. ja Hyötyläinen, T. (2002). Kolonnikromatografia ja kapillaarielektromigraatiotekniikat, Analyyttisen kemian laboratorio, Helsinki
  • Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wallén, E., Vuorensola, K., Wikberg, T. ja Lindeke, B. (2013). Farmaseuttisen kemian perusteet, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Kuopio

Muu materiaali kuvataan opintojakson oppimisalustalla.

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuskieli on suomi.

Opintojakson sisältö on keskeistä ennakkotietoa opintojaksolle Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt II (FARM-306).

Valinnainen opintojakso farmaseutin tutkintoon niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet farmaseutin tutkinnon suoritusoikeuden ennen vuotta 2017. Soveltuu opintopolkuihin Lääketeollisuus- ja viranomaistyö sekä Tutkimustyö ja tieteellinen ajattelu.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, https://moodle.helsinki.fi

Kurssista pidetään 15 2h luentoa sekä tentti. Luennoilla käsitellään aihepiirin keskeisiä asioita sekä esitetään analyyttisille ongelmille ratkaisumalleja. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa.