Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2017 klo 09:00 - 2.3.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 1.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 6.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 8.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 13.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 15.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 20.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 22.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 27.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 29.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 4.12.2017
12:15 - 13:45
Ma 11.12.2017
12:15 - 13:45
Ke 13.12.2017
10:15 - 11:45
Pe 15.12.2017
13:15 - 16:45

Muu opetus

31.10. - 12.12.2017 Ti 14.15-15.45
15.01. - 26.02.2018 Ma 10.15-11.45
Aki Lehtinen, Uskali Mäki
Opetuskieli: suomi
31.10. - 12.12.2017 Ti 12.15-13.45
19.01.2018 Pe 14.15-15.45
26.01. - 02.03.2018 Pe 14.15-15.45
Petri Turunen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Filosofian koulutusohjelman opiskelijoille/pääaineopiskelijoille toiseen tutoriaaliin osallistuminen on pakollista. Lähtökohtaisesti on toivottavaa, että teoreettisen filosofian opiskelijat suorittavat Luonnontieteiden filosofian tutoriaalin ja käytännöllisen filosofian opiskelijat Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutoriaalin. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat/sivuaineopiskelijat eivät saa osallistua tutoriaaleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.