Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Logiikka 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.11.2017 - 31.7.2018
Logiikka 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2018 - 31.7.2019
Logic 5 Cr Kurssi 14.1.2019 - 28.2.2019
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Logic 5 Cr Kurssi 16.1.2018 - 2.3.2018

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus logiikkaan (tai vastaava kurssi).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita keskeisiä logiikan menetelmiä, joilla osoitetaan argumenttien pätevyys muodollisella logiikalla ja niiden merkittävyys meta-teoreettisten tulosten valossa.

Riippuen opettajasta, tavoitteena on yksityiskohtainen selostus todistus-teoreettisista ja/tai semanttisista menetelmistä muodollisen logiikan argumenttien pätevyyden osoittamiseksi, painopisteen ollessa predikaattilogiikassa. Eri menetelmät linkittyvät meta-teoreettisten tulosten (täydellisyyslauseet) kautta.

Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Kirjallisuuskuulustelussa: Dirk van Dalen, Logic and Structure, Springer, 2004.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu 0–5, perustuen osaamistavoitteisiin.

Toteutus

Luentokurssi harjoituksineen ja loppukuulustelu. Opiskelijat ilmoittautuvat yhteen harjoitusryhmään. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna.