Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Ilmoittaudu
12.12.2017 klo 09:00 - 21.1.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
10:15 - 11:45
Ke 17.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 22.1.2018
10:15 - 11:45
Ke 24.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 29.1.2018
10:15 - 11:45
Ke 31.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 5.2.2018
10:15 - 11:45
Ke 7.2.2018
14:15 - 15:45
Ma 12.2.2018
10:15 - 11:45
Ke 14.2.2018
14:15 - 15:45
Ma 19.2.2018
10:15 - 11:45
Ke 21.2.2018
14:15 - 15:45
Ma 26.2.2018
10:15 - 11:45
Ke 28.2.2018
14:15 - 15:45

Muu opetus

16.01. - 27.02.2018 Ti 14.15-15.45
19.01. - 02.03.2018 Pe 10.15-11.45
Dina Babushkina
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Tutoriaali on vain käytännöllisen filosofian opintosuunnan/pääaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt nykyaikaisen systemaattisen etiikan keskeisiin käsitteisiin ja ongelmiin, tärkeimpiin normatiivisen etiikan ja metaetiikan suuntauksiin sekä niiden käytännön sovelluksiin. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan filosofisen etiikan tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla kykenee etiikan tekstien lukemiseen ja analyysiin sekä suulliseen ja kirjalliseen argumentoitiin. Opintojakso antaa valmiudet proseminaariesitelmän ja kandidaatintutkielman laatimiseksi.

Luentokurssin oheislukemisto (2 op) ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa (5 op) tentitään Timmons M: Moral Theory sekä Fisher A: Metaethics: An Introduction.

Arvioinnin kohteena on luentokurssi ja tutoriaali / oheislukemisto, tai Examinariumkuulustelu. Arviointi tehdään asteikolla 0-5 ja se perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Opintojakson laajuus on 5 op, josta luentojen osuus on 3 op. Luentojen lisäksi käytännöllisen filosofian pääaineopiskelijat osallistuvat tutoriaaliin (2 op). Muut opiskelijat täydentävät opintojakson luennoitsijan ilmoittaman oheislukemiston (2 op) avulla.Opintojakson voi suorittaa myös (5 op) kirjallisuuskuulusteluna Examinariumissa.