Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kielifilosofia 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2020 - 31.7.2021
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 28.8.2020 - 19.12.2020
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 8.1.2021 - 31.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 9.1.2020 - 31.5.2020
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 28.8.2019 - 21.12.2019
Kielifilosofia 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2019 - 31.7.2020
Kielifilosofia (FILM-309) 5 Cr Kurssi 12.3.2019 - 2.5.2019
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 9.1.2019 - 31.5.2019
Kielifilosofia (ilmoittautuminen vaihto-opiskelijoille) 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 28.8.2018 - 21.12.2018
Kielifilosofia 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.8.2018 - 31.7.2019
Totuus ja merkitys 5 Cr Rästitentti 8.6.2018 - 8.6.2018
Totuus ja merkitys 5 Cr Kurssi 19.3.2018 - 20.6.2018
Kielifilosofia 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.11.2017 - 31.7.2018

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus filosofiaan
Johdatus logiikkaan

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielifilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja kielifilosofiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kielifilosofiasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään systemaattisesti kysymyksiin, jotka liittyvät kielen ymmärryksen yleisimpiin ja abstraktisimpiin aspekteihin kuten: kielen ja maailman välinen suhde; merkityksen ja representaation luonne; merkityksen, totuuden ja tiedon väliset suhteet; merkityksen rooli kommunikaatiossa, jne. Opintojaksossa käsitellään kielifilosofian peruskäsitteistöä, ongelmia ja ratkaisuyrityksiä.

Oppimateriaali

  • Lycan, W. (2008): Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 2nd ed., New York, NY: Routledge.
  • Morris, M. (2007): An Introduction to Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Järvenkylä, J. & Kortelainen, I. (toim.) (2013): Tavallisen kielen filosofia, Helsinki: Gaudeamus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Luentokurssi + oheislukemisto / kirjatentti. Yleinen asteikko: 0–5.

Toteutus

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinarium-tentissä.