Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.5.2018 klo 09:00 - 30.5.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.6.2018
12:00 - 14:00

Kuvaus

Johdatus filosofiaan
Johdatus logiikkaan

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielifilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja kielifilosofiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kielifilosofiasta.

Kurssilla perehdytään systemaattisesti kysymyksiin, jotka liittyvät kielen ymmärryksen yleisimpiin ja abstraktisimpiin aspekteihin kuten: kielen ja maailman välinen suhde; merkityksen ja representaation luonne; merkityksen, totuuden ja tiedon väliset suhteet; merkityksen rooli kommunikaatiossa, jne. Opintojaksossa käsitellään kielifilosofian peruskäsitteistöä, ongelmia ja ratkaisuyrityksiä.

Lycan, W. (2008): Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 2nd ed., New York, NY: Routledge.
Miller, A. (2007): Philosophy of Language, 2nd ed., New York, NY: Routledge.
Morris, M. (2007): An Introduction to Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Järvenkylä, J. & Kortelainen, I. (toim.) (2013): Tavallisen kielen filosofia, Helsinki: Gaudeamus.
Devitt M. & Sterelny K. (1999): Language and Reality, 2nd ed., Cambridge, Mass.: MIT Press.

Luentokurssi + oheislukemisto / kirjatentti. Yleinen asteikko: 0-5.

Luentokurssi ja oheislukemisto, tai kirjatentti.