Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.1.2020 klo 09:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija mielenfilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja mielenfilosofiaan. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan mielen filosofisen tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan.

Opintojaksossa käydään läpi mielenfilosofian systemaattisia peruskäsitteitä, ongelmia ja historiallisesti tärkeimpiä suuntauksia, kuten dualismi, behaviorismi, identiteettiteoria, funktionalismi. Aihepiireistä tärkeitä ovat mm. mentaalinen kausaatio, tietoisuus, intentionaalisuus, internalismi ja eksternalismi, sekä tekoälyn filosofia.

Examinarium-tentit järjestetään 16.3. alkaen vaihtoehtoisilla suoritustavoilla 31.5.2020 asti, ellei toisin ilmoiteta. Ilmoittaudu Examinarium-tenttiin WebOodissa ja tarkista kurssisivun tiedot tarkempien ohjeiden saamiseksi tai ota yhteyttä opettajaan (Huom. älä ilmoittaudu Examinariumissa tai varaa tenttiä varten tilaa.)

Jos opintojakso suoritetaan Examinariumtentissä, tentitään

 • J. Kim, Philosophy of Mind, Third edition, 2011 (3 op)
 • sekä seuraavat artikkelit (A + B, 2 op)
  • A) Teoksesta D.J. Chalmers (toim.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary readings:
   • G. Ryle, Descartes myth ;
   • R. Carnap, Psychology in Physical Language ;
   • J. J. C. Smart, Sensations and Brain Processes ;
   • H. Putnam, The Nature of Mental States ;
   • N. Block, Troubles with Functionalism ;
   • D. Davidson, Mental Events ;
   • N. Block, Concepts of Consciousness ;
   • T. Nagel, "What is it like to be a bat";
   • D. Chalmers, "Consciousness and its place in nature";
   • J. R. Searle, "Can computers think?"
  • B) Teoksesta M. Velmans ja S. Schneider (toim.) The Blackwell Companion to Consciousness: S. Gallagher, "Phenomenological approaches to consciousness".

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumtentissä.