Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Ilmoittaudu
14.11.2017 klo 09:00 - 31.7.2018 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskap om etikens historia och dess samtida problemställningar och tankeriktningar.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

De ansvariga lärarna ger anvisningar för kurslitteraturen.

Bedömning enligt skala 0–5

Studiemomentet avläggs genom att delta i föreläsningar och därtill anslutna övningar och slutförhör. Kursen kan enligt överenskommelse med en av de ansvariga lärarna även avläggas genom självständiga skriftliga arbeten eller genom att tentera kurslitteratur vid en av fakulteten anordnad tentamen eller i examinariumtentamen.