Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2017 klo 09:00 - 14.12.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 14.9.2017
16:15 - 17:45
To 21.9.2017
16:15 - 17:45
To 28.9.2017
16:15 - 17:45
To 5.10.2017
16:15 - 17:45
To 12.10.2017
16:15 - 17:45
To 19.10.2017
16:15 - 17:45
To 2.11.2017
16:15 - 17:45
To 9.11.2017
16:15 - 17:45
To 16.11.2017
16:15 - 17:45
To 23.11.2017
16:15 - 17:45
To 30.11.2017
16:15 - 17:45
To 7.12.2017
16:15 - 17:45
To 14.12.2017
16:15 - 17:45

Kuvaus

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen, tervehdysfraasit, perhe, ruoka, kaupassa asiointi, aika, sää, liikkuminen ja lähiympäristö. Kontaktiopetuksen lisäksi annetaan paljon kotitehtäviä. Kursseilla harjoitellaan yksinkertaisia arkikeskusteluja. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijaa suomen kielen perusrakenteiden lisäksi myös jonkin verran suomalaiseen elämäntapaan. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden kannattaa tutustua verkkomateriaaliin A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/. Kurssi arvioidaan loppukokeen perusteella asteikolla 0–5. Loppukokeeseen voi osallistua vain, jos on ollut kurssilla läsnä vähintään 50 %. Säännöllinen osallistuminen opetukseen (yli 80 %) on erittäin suositeltavaa.

Lisätietoa kurssista: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

The topics of the course range from introducing and telling about oneself to greetings, family, food, shopping, weather and telling the time. In addition to contact lessons, students are responsible for homework. The course also includes exercises on everyday conversations. The topics also include daily activities, living, transport and the immediate surroundings. The aim is to introduce students not only to the basic structures of Finnish, but also to the Finnish way life. The course will be assessed on the basis of a final examination on a scale of 0–5. Please note that one can only attend the final exam if one has participated in at least 50 % of the course. Regular class attendance (over 80%) is highly recommended. All the students are supposed to familiarize with A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/ before the course starts. More information about the course: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

FINN-114, 3 op

 • rutiininomaisia sosiaalisia ja palvelutilanteita
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbityypit ja verbintaivutus
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista

FINN-114, 5 op

 • yksinkertaisten keskustelujen ja rutiininomaisten palvelutilanteiden harjoittelua
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe, päivärutiinit, matkustaminen, vapaa-aika, kaupassa ja ravintolassa asiointi)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, KPT-vaihtelu, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbintaivutus ja verbityypit, paikallissijat, sinä-imperatiivi, yleisimpiä sanatyyppejä, demonstratiivipronominit)
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 50 % osallistumista.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • FINN-114, 3 op: Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • FINN-114, 5 op: Arviointi perustuu mahdollisiin välitentteihin ja lopputenttiin sekä mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

FINN-114, 3 op: Tavoitetaitotaso: A1.1

FINN-114, 5 op: Tavoitetaitotaso: A1.2

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.