Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 11.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.9.2018
16:15 - 17:45
To 13.9.2018
16:15 - 17:45
Ti 18.9.2018
16:15 - 17:45
To 20.9.2018
16:15 - 17:45
Ti 25.9.2018
16:15 - 17:45
To 27.9.2018
16:15 - 17:45
Ti 2.10.2018
16:15 - 17:45
To 4.10.2018
16:15 - 17:45
Ti 9.10.2018
16:15 - 17:45
To 11.10.2018
16:15 - 17:45
Ti 16.10.2018
16:15 - 17:45
To 18.10.2018
16:15 - 17:45
Ti 30.10.2018
16:15 - 17:45
To 1.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 6.11.2018
16:15 - 17:45
To 8.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 13.11.2018
16:15 - 17:45
To 15.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 20.11.2018
16:15 - 17:45
To 22.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 27.11.2018
16:15 - 17:45
To 29.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 4.12.2018
16:15 - 17:45
Ti 11.12.2018
16:15 - 17:45
To 13.12.2018
16:15 - 17:45

Muu opetus

10.09. - 15.10.2018 Ma 12.15-13.45
12.09. - 17.10.2018 Ke 10.15-11.45
29.10. - 10.12.2018 Ma 12.15-13.45
31.10. - 12.12.2018 Ke 10.15-11.45
Emmi Pollari
Opetuskieli: suomi
14.01. - 28.01.2019 Ma 10.15-11.45
16.01. - 30.01.2019 Ke 10.15-11.45
04.02. - 04.02.2019 Ma 10.15-11.45
06.02. - 13.02.2019 Ke 10.15-11.45
11.02. - 11.02.2019 Ma 10.15-11.45
18.02. - 25.02.2019 Ma 10.15-11.45
20.02. - 20.02.2019 Ke 10.15-11.45
27.02. - 27.02.2019 Ke 10.15-11.45
11.03. - 15.04.2019 Ma 10.15-11.45
13.03. - 17.04.2019 Ke 10.15-11.45
29.04. - 29.04.2019 Ma 10.15-11.45
Emmi Pollari
Opetuskieli: suomi
11.09. - 16.10.2018 Ti 16.15-17.45
13.09. - 18.10.2018 To 16.15-17.45
30.10. - 11.12.2018 Ti 16.15-17.45
01.11. - 29.11.2018 To 16.15-17.45
13.12. - 13.12.2018 To 12.15-13.45
Anna-Liisa Lepäsmaa
Opetuskieli: suomi
15.01. - 26.02.2019 Ti 16.15-17.45
17.01. - 28.02.2019 To 16.15-17.45
12.03. - 16.04.2019 Ti 16.15-17.45
14.03. - 11.04.2019 To 16.15-17.45
25.04. - 25.04.2019 To 16.15-17.45
02.05. - 02.05.2019 To 16.15-17.45
Ralitsa Petrunova
Opetuskieli: suomi
11.09. - 16.10.2018 Ti 08.30-10.00
14.09. - 19.10.2018 Pe 10.15-11.45
30.10. - 11.12.2018 Ti 08.30-10.00
02.11. - 14.12.2018 Pe 10.15-11.45
Ralitsa Petrunova
Opetuskieli: suomi
11.09. - 16.10.2018 Ti 16.15-17.45
13.09. - 18.10.2018 To 16.15-17.45
30.10. - 11.12.2018 Ti 16.15-17.45
01.11. - 29.11.2018 To 16.15-17.45
13.12. - 13.12.2018 To 16.15-17.45
Maria Lind
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

FINN-114, 3 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat esitellä ja kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja
 • pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

FINN-114, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja ja kertoa päivittäisestä elämästäsi
 • pystyt toimimaan rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (esim. ilmoituksista)
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

FINN-114, 3 op

 • rutiininomaisia sosiaalisia ja palvelutilanteita
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbityypit ja verbintaivutus
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista

FINN-114, 5 op

 • yksinkertaisten keskustelujen ja rutiininomaisten palvelutilanteiden harjoittelua
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe, päivärutiinit, matkustaminen, vapaa-aika, kaupassa ja ravintolassa asiointi)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, KPT-vaihtelu, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbintaivutus ja verbityypit, paikallissijat, sinä-imperatiivi, yleisimpiä sanatyyppejä, demonstratiivipronominit)
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 50 % osallistumista.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • FINN-114, 3 op: Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • FINN-114, 5 op: Arviointi perustuu mahdollisiin välitentteihin ja lopputenttiin sekä mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

FINN-114, 3 op: Tavoitetaitotaso: A1.1

FINN-114, 5 op: Tavoitetaitotaso: A1.2

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.