Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Advanced literature 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 18.9.2017 - 31.8.2021
Advanced literature 5 Cr Verkkotentti 4.6.2020 - 4.6.2020
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 13.8.2020 - 13.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Advanced literature 5 Cr Verkkotentti 14.5.2020 - 14.5.2020
Peruttu Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 16.4.2020 - 16.4.2020
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 12.3.2020 - 12.3.2020
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 13.2.2020 - 13.2.2020
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 23.1.2020 - 23.1.2020
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 19.12.2019 - 19.12.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 21.11.2019 - 21.11.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 24.10.2019 - 24.10.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 26.9.2019 - 26.9.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 15.8.2019 - 15.8.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 6.6.2019 - 6.6.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 16.5.2019 - 16.5.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 11.4.2019 - 11.4.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 14.3.2019 - 14.3.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 14.2.2019 - 14.2.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 24.1.2019 - 24.1.2019
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 20.12.2018 - 20.12.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 22.11.2018 - 22.11.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 25.10.2018 - 25.10.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 27.9.2018 - 27.9.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 17.8.2018 - 17.8.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 8.6.2018 - 8.6.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 11.5.2018 - 11.5.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 16.3.2018 - 16.3.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 16.2.2018 - 16.2.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 15.12.2017 - 15.12.2017
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 17.11.2017 - 17.11.2017
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 20.10.2017 - 20.10.2017
Advanced literature 5 Cr Yleinen tentti 22.9.2017 - 22.9.2017

Kohderyhmä

Metsien ekologian ja käytön opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Syventää metsäekologian sisällön ja menetelmien tuntemusta opiskelijan valitsemasta aihepiiristä suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Aihepiiri tukee opiskelijan ammatillista perehtyneisyyttä.

Ajoitus

Suositellaan suoritettavaksi 4. tai 5. vuonna.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa tieteellisestä kirjallisuudesta saatavan tiedon jäsentämiseen, sen kriittiseen arviointiin ja esittämiseen.

Suoritustavat

Kuulustelu kirjallisuuteen perustuvana tenttinä tai esseetehtävinä sekä palautekeskusteluna. K0-H0-R0-I133

Oppimateriaali

Kirjallisuuslista on valittava erikoistumisalan mukaan. Listat ovat saatavilla Moodlessa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Normaali arvostelu (0-5).

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 830115 (MEK220) Syventävä kirjallisuus 5 op.

Lisätiedot

Kirjallisuuslistat erikoistumisaloittain löytyvät FOR-005 Moodle-sivulta: https://moodle.helsinki.fi/course/search.php?search=for-005

Suoritus suomeksi tai Englanniksi. Completion in English or Finnish.