Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Riistatalouden suunnittelu 3 Cr Yleinen tentti 16.2.2018 - 16.2.2018
Riistatalouden suunnittelu 3 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Riistatalouden suunnittelu 3 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 15.11.2017

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on pääpiirteittäiset tiedot tärkeimpien riistaympäristöjen olemuksesta, siellä esiintyvästä riistasta ja niiden ympäristövaatimuksista.

Ajoitus

Järjestetään parittomina vuosina, II periodi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään elinympäristöjen hoitoon ja hahmottamaan riistan hoidon suunnitelmallinen, käytännöllinen ja taloudellinen toteuttaminen. Lisäksi perehdytään riistan suunnitelmalliseen verotukseen (virkistys ja kaupallinen metsästys).

Suoritustavat

K18-H10-I105 Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0-5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 830110F Riistatalouden suunnittelu 3 op.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.