Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2018 klo 09:00 - 19.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 14.9.2018
09:15 - 12:00
Pe 21.9.2018
09:15 - 12:00
Pe 28.9.2018
09:15 - 12:00
Pe 5.10.2018
09:15 - 12:00
Pe 12.10.2018
09:15 - 12:00
Pe 19.10.2018
09:15 - 12:00

Muu opetus

14.09. - 19.10.2018 Pe 09.15-12.00
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Som förkunskap till kursen krävs gymnasiefysik och kunskaper som motsvarar den långa matematiken (speciellt derivering, integrering och vektorer).

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I och FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt

(Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5sp)

Studenten kan lösa stela kroppens rörelse- och rotationsproblem med hjälp av dynamik och energiprincipen.

Förstår skillnaden mellan fundamentala växelverkningar och härledda växelverkningar såsom friktion och luftmotstånd.

Eleven kan identifiera krafter på system och hur krafterna förändrar systemets rörelsemängd.

Kan använda energiprincipen för partiklar och system.

Förstår kropparna inre energi och olika energiformer.

Studenten får en inblick i energikvantisering. Förstår att energin är kvantiserad för atomen, dess elektroner, vibration, rotation och kärna.

Kursen rekommenderas för första årets studerande som första fysikkurs på hösten

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, period I.

Introduktion av de fundamentala växelverkningarna och också makroskopiska växelverkningar som exempelvis friktion, luftmotstånd och harmoniska krafter.

Kinematik i en och tre dimensioner.

Cirkelrörelse, radiell- och tangentiell acceleration.

Rörelsemängd och dess förändringshastighet och bevarande. Rörelseekvation och dess lösning analytiskt och numeriskt.

Endimensionell relativistisk dynamik.

Energiprincipen för en och många partiklar (potentiell energi).

Intern energi, termisk energi och energiflöde.

Energikvanttisering.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 1-8.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)

45 - 55 % 1

55 - 65 % 2

65 - 75 % 3

75 - 85 % 4

85 - 100 % 5

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent, eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).