Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.2.2020 klo 08:00 - 2.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 13.3.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Gymnasiets fysik, matematik och kemi.

Kursen fungerar bra som ensamstående kurs. För intressearde finns fördjupade studier inom ämnet i magisterprogrammet för atmosfärvetenskaper.

Att få en inblick i atmosfärens fysik och vilka de viktigaste elemenen är som bestämmer jordens klimat. Att känna till klimathistoria, klimatet idag, samt förväntade klimat i framtiden.

  • Globala förändringar.
  • Kort om systemteori och återkopplingar mellan system.
  • Jordens strålningsbalans och växthuseffekten.
  • Atmosfärens och havens cirkulation.
  • Kretslopp.
  • Jordens klimathistoria.
  • Global uppvärmning. Klimatet nu och i framtiden.
  • Aerosolpartiklar.

Föreläsningsanteckningarna.

Kursen följer i stort sett boken "Kump, Kasting, Crane: The Earth System", men det är inget krav på att skaffa boken för att gå kursen.

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.