Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Nutida fysikens grunder 5 Cr Luentokurssi 2.9.2020 - 16.10.2020
Nutida fysikens grunder 5 Cr Luentokurssi 10.9.2019 - 18.10.2019
Nutida fysikens grunder 5 Cr Luentokurssi 10.9.2018 - 21.10.2018
Nutida fysikens grunder 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till övriga valbara studier.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Gymnasiefysikkurs 1.

Osaamistavoitteet

Meningen är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer.

Ajoitus

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, period I.

Sisältö

På kursen strävar vi till att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan vi inte undvika den. Vi kommer bl.a. att behandla betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken.

 • Vetenskapliga metoden: experiment, felgränser, rapport
 • Vektorkalkyl
 • Rörelse: plats, tid, rörelse, hastighet, acceleration, olika typer av rörelse
 • Kraft: Newtons lagar, rörelsemängd, impuls, kollisioner, gravitationslagen, Keplers lagar, gravitationskraften, gravitationsfält, satellitbanor
 • Termodynamik: energiformer, arbete, effekt, verkningsgrad, temperatur, tryck, aggregationstillstånd
 • Elektricitet: elektriska laddningar, elfält
 • Magnetism: magnetfält, magnetiska egenskaper, masspektrometri
 • Elektromagnetism: iduktion, generatorer, transformator, elektromagnetiska fält, elektromagnetisk strålning, svartkroppsstrålning, fotoelektriska effekten, vågpartikeldualism
 • Materiens struktur: Standardmodellen (materiapartiklarm förmedlarpartiklar, Higgs, antimateria, CERN)
 • Strålning: atomkärnan, gammastrålning, fusion och fission

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 • Föreläsningar två gånger i veckan.
 • Räkneövningar en gång i veckan (övningarna löses innan genomgångs tillfället). Studeranden bedömmer sina lösningar själva enlig poängskalan på 1-3 (1: gjort ett försök, 2: halvfärdigt lösning, 3: fullständig lösning) .
 • Labbrapport: studernaden utför en valfri laboration och skriver en labbrapport.
 • Essä om ett valfritt fysikaliskt fenomen (maskinskriven text ca 2-4 sidor)

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

Oppimateriaali

Rekommenderad litteratur:

 • gymnasiets fysikböcker
 • Fysik i vardagen : 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

 • Dedömmningen sker enligt den allmänna skalan: 1-5
 • maximal antalet poäng i kursen: 72 p
  • max. poängen i tenten 48 p (8 x 6 p)
  • max. poängen för labbrapporten 8 p
  • max. poängen för essä 8 p
  • max. poäng för räkneövningarna 8 p
 • 2/3 av vitsordet kommer från tenten och 1/3 från räkneövningarna, essän och labbrapporten.
 • Vitsordsgränserna:

  vitsord
  < 45 % 0
  45 – 55 % 1
  55 – 65 % 2
  65 – 75 % 3
  75 – 85 % 4
  85 – 100 % 5

Toteutus

-närundervisning

-prestationssätt: föreläsningar, räkneövningar, labbrapport, essä och tent