Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.9.2019 klo 09:00 - 28.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
14:15 - 18:00
Ti 29.10.2019
14:15 - 18:00
Ke 30.10.2019
14:15 - 18:00
To 31.10.2019
14:15 - 18:00
Ke 6.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 13.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 20.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 27.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 4.12.2019
12:15 - 14:00
Ma 9.12.2019
14:15 - 18:00
Ke 11.12.2019
12:15 - 14:00

Kuvaus

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu työelämä ja asiantuntijuus opintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Geotieteiden perusopinnot

Opiskelijalle syntyy ymmärrys koulutusohjelman tieteenalojen (geologia ja geofysiikka) tuottamasta osaamisesta ja sen tarjoamista uravaihtoehtoista. Hänelle syntyy myös käsitys siitä, miten näitä taitoja ja tietoja voidaan soveltaa käytännössä. Kurssilla opitaan työelämän vaatimia itsesäätelytaitoja (aikatauluissa pysymistä ja ajoissa saapumista). Aikataulutetut tehtävät kehittävät myös paineensietokykyä ja luovuutta. Opiskelija oppii reflektiotaitoja (kertyneen osaamisen ja opitun geotieteellisen osaamisen tunnistaminen) sekä itsensä johtamisen taitoja opintojen suunnittelussa. Hänen ymmärryksensä omasta osaamisestaan syvenee, samoin halu ja kyky kehittää osaamista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Kurssilla opitaan myös päätöksentekokykyä, jota tarvitaan eri opintosuuntiin tähtäävien muiden aineiden valinnassa ja esimerkiksi päätöksessä siitä, sisällyttääkö kansainvälisen vaihdon opintoihinsa. Kurssi kehittää myös kommunikointi- ja yhteistyötaitoja sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Suositellaan suoritettavaksi opintojen toisena vuotena.

Opintojakso järjestetään periodissa 2.

Oman osaamisen tunnistaminen ja uran suunnittelu, Työnhakudokumentit ja palkkaneuvottelut, Nykyaikaiset työnhakumenetelmät ja piilotyöpaikat, Työlainsäädäntö ja työmarkkinajärjestelmä (ammattiliitot), Työttömyysturva, työsopimuksen solmiminen, Työpaikkahyvinvointi, työssä jaksaminen ja yhdenvertaisuus työpaikoilla, Akateeminen työ ja akateeminen yrittäjyys, Monikulttuurinen työmaailma ja ulkomailla työskentely.

Ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, haastattelun tekeminen ja antaminen (työhaastattelu)

Hyväksytty/hylätty, 80 %:n läsnäolopakko (korvaavat tehtävät)

Lähiopetus intensiivijaksona sekä periodin aikana kerran viikossa, lisäksi vierailut työpaikoilla (3). Opetus toteutetaan yhdessä Urapalvelun kanssa.