Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
10:15 - 11:45
To 5.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 10.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 17.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 1.10.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 8.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 15.10.2019
10:15 - 11:45

Materiaalit

Kursprogrammet (2019) för delen Antiken och medeltiden i grundkursen i historia.
Instruktioner för hemtentamen.
Diagram och kartor från föreläsningarnas Power point material (3.9, 5.9, 10.9, 19.9.)
Hemtentamen för antikavsnittet 24.9.

Kuvaus

Studerandena väljs i följande ordning: 1) svenska linjens studerande och svenska biämnesstuderande, 2) finska linjens studerande och utbytesstuderande.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee perusopinnoissaan suorittaa uuden ajan alun ja uusimman ajan peruskurssit sekä historiantutkimuksen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään luento-opetuksena vuosittain syyslukukaudella ensimmäisessä opetusperiodissa.

Opintojakson kantavana teemana on miten antiikin maailmasta kehittyi keskiajan kulttuuri.

Luentokurssilla ilmoitetaan erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

 • suomeksi
  • Price, Simon & Thoneman, Peter: Birth of Classical Europe. A History from Troy to Augustine.
  • Wickham, Chris: Medieval Europe. (Yale University Press 2016.)
  • Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä. (Edita 2000.)
 • ruotsiksi
  • Valda delar ur Allmän historia 1–2 (Almqvist och Wiksell)
  • Valda delar ur Sveriges historia 600–1350 (Norstedts 2009)
  • Valda delar ur Harrison, Dick & Eriksson, Bo: Sveriges historia: 1350–1600 (Norstedts 2010)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa. Pienryhmäopetuksessa opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja lähdetehtävien analysointiin tukee ymmärryksen syntymistä omasta osaamisesta sekä vuorovaikutustaitojen harjaantumista.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan läsnäolon, aktiivisuuden ja kirjallisten töiden (esim. tentti) suoriutumisen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Hemtentamen 24.9. för antikdelen och 17.10. för medeltidsdelen.

Opiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento-opetukseen. Opetukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Luento-opetuksen seuraaminen edellyttää läsnäoloa.

Poikkeustapauksissa opintojakso on mahdollista suorittaa kirjatenttinä.

Opintojaksosta vastaa suomeksi professori Anu Lahtinen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.

Nya examensfordringar: HISK-120

Gamla examensfordringar: HHR111