Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Zotero-kurssi

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen historiantutkimuksessa.

Digitalisaatio muuttaa ja avaa uusia mahdollisuuksia historian tutkimiseen. Kurssilla tutustutaan ja otetaan käyttöön ilmainen lähteiden-ja viitteidenhallintatyökalu Zotero, joka on kehitetty nimenomaan historiantutkijoita varten. Zoteron lisäksi kurssilla tutustutaan Kansallisarkiston Read-hankkeessa kehittämään Transkribus –alustaan, joka on kehitetty käsinkirjoitetun tekstintunnistuksen työkaluksi. Näiden ohella kurssilla tarkastellaan eräitä muita digitaalisia työkaluja, jotka vaikuttavat lupaavilta ja hyödyllisiltä historiantutkimuksen näkökulmasta.

Kurssi ei edellytä aikaisempia taitoja vaan se on tarkoitettu matalan kynnyksen kurssiksi, jonne jokainen joka on kiinnostunut digitalisaatiosta ja sen hyödyntämisestä historiantutkimuksessa voi osallistua.

Kurssi suoritetaan tekemällä yksin ja yhdessä tehtäviä, jotka ilmoitetaan kurssin kuluessa.

Opiskelijalla tulee olla mukana oman tietokone, jossa on toimiva verkkoyhteys.

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 9.9.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 16.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 23.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 30.9.2019
10:15 - 11:45
Ma 7.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 14.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 28.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 2.12.2019
10:15 - 11:45
Ma 9.12.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-100 Historian perusopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopinnoissa suorittaa muut menetelmäopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt valmius harjoittaa historiantutkimusta hänen valitsemallaan erityisalalla. Opiskelija voi kehittää metodisia valmiuksiaan joko historian kandiohjelman tai muiden lähitieteenalojen järjestämillä kursseilla, kuten esimerkiksi kulttuurintutkimuksen tai filosofian kandiohjelman järjestämillä kursseilla.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla historian kandiohjelman tai muiden kandiohjelmien järjestämään metodiopetukseen. Historian kandiohjelman järjestämistä kursseista opintojakson suoritukseksi käy esimerkiksi vanhojen käsialojen kurssi.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä tai kirjatenttinä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Opintojaksosta vastaa suomeksi yliopistonlehtori Tuomas Tepora ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.

Vanhat vaatimukset: pääaineeseen liittyvät tv-opinnot