Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 09:00 - 18.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
12:15 - 14:00
To 5.9.2019
12:15 - 14:00
Pe 6.9.2019
12:15 - 14:00
Ke 11.9.2019
12:15 - 14:00
To 12.9.2019
12:15 - 14:00
Pe 13.9.2019
12:15 - 14:00
Ke 18.9.2019
12:15 - 14:00
To 19.9.2019
12:15 - 14:00
Pe 20.9.2019
12:15 - 14:00
Ke 25.9.2019
12:15 - 14:00
To 26.9.2019
12:15 - 14:00
Pe 27.9.2019
12:15 - 14:00
Ke 2.10.2019
12:15 - 14:00
To 3.10.2019
12:15 - 14:00
Pe 4.10.2019
12:15 - 14:00
Ke 9.10.2019
12:15 - 14:00
To 10.10.2019
12:15 - 14:00
Pe 11.10.2019
12:15 - 14:00
Ke 16.10.2019
12:15 - 14:00
To 17.10.2019
12:15 - 14:00
Pe 18.10.2019
10:15 - 12:00
Pe 25.10.2019
09:00 - 11:45

Muu opetus

Kuvaus

Tämä kurssi on valinnainen kurssi Kemian kandiohjelmassa. Se on myös osa 25 op:n Radiokemian pakettia Kemian ja molekyylitieteen maisteriohjelmassa. Kurssi on avoin kaikille opiskelijoille.

Kurssille osallistumiseksi ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Kurssi tarjoaa opiskelijoille ydinfysikaaliset perustiedot radioaktiivisuusilmiöstä, säteilyn havaitsemisesta ja mittaamisesta setä säteilysuojelusta.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kandiopintojen loppuvaiheessa. Niiden, jotka suorittavat maisteriopinnoissa Radiokemian paketin, tämä kurssi on suoritettava ennen muita radiokemian opintoja.

Kurssi järjestetään joka vuosi syksyllä ensimmäisessä periodissa.

Kurssilla käsitellään radionuklidityyppejä; ytimen stabiilisuutta; radioaktiivisen hajoamisen eri muotoja; radioaktiivisen hajoamisen nopeutta; säteilyn vuorovaikutusprosesseja väliaineen kanssa; gamma-, beta- ja alfasäteilevien radionuklidien mittaamista kiinteillä tuikeilmaisimilla, nestetuikeilmaisimilla, kaasun ionisaatioon perustuvilla ilmaisimilla sekä puolijohdeilmaisimilla; säteilyn kuvantamista; radioadioaktiivisuusmittaustulosten statistista käsittelyä; ydinreaktioita ja radionuklidien valmistusta.

Säteilysuojeluosuudessa käsitellään säteilysuojelussa käytettäviä suureita ja yksiköitä, säteilyn biologisia vaikutuksia, säteilysuojelulainsäädäntöä - ja ohjeita, säteilyn käytön turvallisuuslupaa, säteilyannoksen arvioimista ja enimmäisarvoja; käytännön säteilysuojelutoimia, säteilysuojelumittauksia sekä radioaktiivisten jätteiden käsittelyä ja hävittämistä.

Jukka Lehto: Basics of Nuclear Physics and of Radiation Detection and Measurement - An open-access textbook for nuclear and radiochemistry students, saatavilla (available at) http://nucwik.com/textbooks/index.html.

Michael Tillander, Kerttuli Helariutta ja Risto Koivula, Säteilysuojelu (Radiation safety, in Finnish).

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 ja arvosana määräytyy kahden kuulustelun perusteella, joista säteilysuojelun kuulustelun painoarvo on yksi kolmasosa.

Mikäli ilmoittaudut radiokemian yleisten tenttipäivien kuulusteluun, kerro ilmoittaumisen lisätiedoissa oletko tulossa tenttimään "Yleinen radiokemia" vai "Säteilysuojelu" osuutta.

Luentoja on ensimmäisessä periodissa kolme kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Lisäksi on kaksi kuulustelua, joista toinen on säteilysuojelusta ja toinen radioaktiivisuudesta sekä säteilyn havaitsemisesta ja mittaamisesta. Kurssin aikana tehdään laskuharjoituksia. Kurssilla ei ole osallistumispakkoa ja sen voi suorittaa tenttimällä.