Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.8.2019 klo 08:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Kuvaus

Kemian kandiohjelman opiskelijat.

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula) 2op tai DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) 2 sp.

Voi suorittaa koska tahansa, mutta suositellaan toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille.

Toimita kurssialueelta saatava todistus hyväksytystä suorituksesta yliopistonlehtori Jarkko Ihanukselle.

Totetutetaan verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy osoitteesta: https://mooc.helsinki.fi/ nimellä "Tutkielman tekijän tiedonhankinta".